Fullmäktige röstade igenom optiska systemet för framtiden

En majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som ska hjälpa Halmstads hushåll med förpackningsåtervinning då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatoriskt för alla kommuner senast 2027.

Ärendet hade redan tidigare gått igenom i HEM:s styrelse och efter votering i kommunstyrelsen.

Fullmäktiges ledamöter fick före beslutet ta del av en engagerad debatt där många ledamöter från alla partier tog chansen att ge sin syn på valet av framtida insamlingssystem. HEM:s ordförande Louise Uvenfeldt (M) och vice ordförande Tony Stané (S) fick både medhåll och mothugg då de drog sina argument för en utbyggnad av befintligt system.

Debatten kom att handla om miljö och klimat, men även om kommuninvånarnas skattepengar, taxor samt transporter och ”lätt att göra rätt”.

Centerpartiet yrkade, liksom i kommunstyrelsen, för val av fyrfackssystem och en investering på 148 miljoner kronor i stället för de 54 miljoner kronor som HEM och kommunstyrelsen föreslagit för optiska. C fick där medhåll av Vänstern, Liberalerna och Miljöpartiet. Övriga partiers talare yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

När ärendet gick till votering slutade siffrorna på 57 för en utbyggnad av optiska anläggningen och 14 för Centerns förslag om fyrfack. Detsamma blev resultatet för Centerns andra yrkande om att alla påsar i systemet framöver måste vara av icke fossil plast.

Förbereder nya systemet

I och med att fullmäktige nu fattat beslut om en utökning av det optiska systemet, med fler färgade påsar för förpackningar, börjar HEM förberedelserna för införandet av insamlingen. Det innebär bland annat investeringen i ytterligare löpande band och optiska avläsningskameror i sorteringsanläggningen dit alla påsar kommer för att sorteras.

Hushållen, vilket i det här fallet betyder villor och fritidshus, i Halmstad kommer inte praktiskt att beröras av beslutet förrän allt är på plats och HEM börjar rulla ut fler färgade påsar där förpackningarna ska samlas upp för att sedan hamna i den vanliga soptunnan. Mer information om allt detta kommer när införandet närmar sig.

Färgat och ofärgat glas kommer invånarna, även med det nya systemets införande, fortfarande få köra till en återvinningsstation då glas kan gå sönder och orsaka skada.

Ökad återvinning

Syftet med fastighetsnära insamling är att, genom att underlätta för hushållen att sortera direkt i hemmet, öka återvinningen av förpackningar från Sveriges alla hushåll och på så vis gemensamt spara planetens värdefulla resurser.

Alla kommuner ska i höst anmäla till Naturvårdsverket vilket insamlingssystem man tänker gå vidare med innan samtliga 290 kommuner före 2027 ska kunna erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling.

I och med fullmäktiges beslut idag kan Halmstad, om allting går enligt plan, vara i gång med fastighetsnära insamling redan före deadline 2027 och vi kan tillsammans i Halmstad hjälpas åt med att öka den värdefulla återvinningen.