HEM Nät sänker elnätsavgifterna

När vi under det senaste året tvingades höja elnätsavgiften två gånger, på grund av de historiskt höga elpriserna, lovade vi våra nätkunder i Halmstad att så snart det blev läge sänka elnätsavgiften. Nu gör vi det! Den 1 juni sänker vi elnätsavgiften.

Visserligen är elpriset fortsatt mycket högt, men glädjande nog ligger priserna nu ändå betydligt lägre än vad prognoserna för 2023 tidigare förutspått. Det betyder att HEM:s kostnader för så kallade elnätsförluster (el som försvinner som värme i nätet på vägen från produktion till kund, men som ändå i relation till rådande elpriser måste bekostas av HEM och i nästa steg av kund) inte blir lika höga som befarat.

Energibesparing anledning till sänkt elpris

En viktig orsak till att elpriserna hålls nere är faktiskt att de svenska elkunderna bidragit till den stora energibesparingen som vi har sett varje månad det senaste året och så även hittills i år. Den värdefulla beteendeförändringen ska alla ha en stor eloge för. Genom att använda elen smart hjälps vi år att hålla priserna nere, så fortsätt att spara. Det har alla nytta av när vintern och kylan kommer igen.

Den minskade elförbrukningen har medfört att även regionnätsinnehavaren fått lägre kostnader för sitt nät och därmed minskar också kostnaderna för HEM vilket vi vill ska gynna nätkunderna i Halmstad positivt.

En sänkning med 26%

Från den 1 juni genomför vi därför en sänkning med i genomsnitt 26 procent på årsbasis. För en genomsnittsvilla med en förbrukning på 20 000 kWh/år innebär sänkningen 308 kronor per månad inklusive moms.

På Hem Nät fortsätter arbetet med att modernisera elnätet för att klara av energiomställningen för framtiden. I det arbetet ingår bland annat att byta ut alla elmätare de närmaste åren.

Anslutning till elnätet

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.

Anslutningsavgifter el - grävmaskin

Anslutningsavgifter - Företag

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring. Samtliga priser på sidan anges exklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.

Anslutningsavgifter - Privat

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring för dig som är privatperson. Samtliga priser på sidan anges inklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.