HEM och ChargeNode fixar lokal laddning

Med ambitionen att erbjuda lokala kunder skräddarsydda, storskaliga lösningar för elbilsladdning skrev HEM och Göteborgsbaserade ChargeNode nyligen avtal om samarbete. Tillsammans ska man nu bidra till omställningen från fossilt till elektrifiering i Halmstad med laddningslösningar för både privata kunder och publika platser som gator och torg.

Det var på en elbilsmässa för tre år sedan som vägarna för HEM och ChargeNode för första gången korsades och grunden för ett samarbete tog fart.

Intresset för elfordon har varit stort i flera år, men utbyggnaden av laddinfrastrukturen har tyvärr inte riktigt hängt med i samma utvecklingstakt som elbilarna vilket blivit ett hinder för omställningen från fossilfritt till elektrifiering. 

ChargeNode har spännande, innovativa lösningar för kundernas behov av enkla, trygga och tillgängliga laddningslösningar. Det gör det möjligt för fler att anlägga större anläggningar för elbilsladdning.Viktor Sundling

Viktor Sundling

Affärsansvarig för eMobility på HEM

Just möjligheten att bygga storskaligt testades först i HEM:s egen regi där kontoren på Flygstaden och Kristinehed, med ChargeNodes hjälp, snabbt fick 20-talet uttag för tjänstebilar och förmånsbilar. Dessa utökades dock snart till att även omfatta medarbetarnas privata elbilar för möjlighet att ladda bilen under arbetsdagen.

- Tillgängligheten och möjligheten att kunna ladda sin bil medan man arbetar har bidragit till att allt fler kollegor faktiskt vågat ta steget och köpa en egen elbil. Sedan vi började har många fler ställt om vilket ju är väldigt positivt, säger Viktor Sundling.

Idag är det lätt för fastighetsägare med egen parkering att erbjuda sina hyresgäster laddningsmöjligheter vid hemmet. Men har du eller hyresvärden inte egen mark är du beroende av att kunna ladda din bil på annan plats än vid hemmet vilket gör steget till att köpa elfordon längre, tror Viktor Sundling.

Där vill HEM vara med och bidra till att fler laddstolpar kommer upp i stor skala på fler publika platser där människor kan ladda sina elbilar snabbt, tryggt och enkelt. Ambitionen går också helt i linje med HEM:s arbete för att nå klimatmålen i kommunfullmäktiges antagna plan för energi och klimat genom elektrifiering. I planen ligger ansvaret på HEM, i samarbete med kommunens bostadsbolag HFAB samt teknik- och fritidsnämnden, att just ”öka antalet laddpunkter på kommunala parkeringar och besöksmål”.

Första kunden i Halmstad att hoppa på möjligheten till storskalig laddningsanläggning, genom en paketlösning från HEM och ChargeNode, var Halmstad Golfklubb. Inför tävlingen Scandinavian Mixed förra sommaren efterfrågade klubben en smart lösning för att möta besökarnas behov av att kunna ladda bilen medan man spelade golf eller följde tävlingarna.

Laddning på Halmstad GK

Golfklubben ville slippa administrera anläggningen själva så vi hjälpte till att paketera ett erbjudande där vi på HEM tillsammans med ChargeNode tog hand om allt från installation till drift, app-lösning och kundtjänst, förklarar Viktor Sundling.

Med den välfungerande lösningen hos Halmstad GK som en fin referens går HEM och ChargeNode nu vidare med samarbetet för en rad andra lokala kunder i Halmstad. Under vår och sommar kommer man att jobba med en handfull uppdrag och optimera sina processer för att förhoppningsvis kunna starta upp bredare efter sommaren.

- Vi tror att en rimlig nivå att börja på är kunder med minst ett 20-tal uttag och uppåt. Som arbetsplatser och bostadsrättsföreningar. Många som vill installera laddningsuttag underskattar efterfrågan och börjar i för liten skala. Vi vet nu av erfarenhet att när väl möjligheten finns till att ladda i anslutning till hemmet eller jobbet så går omställningen snabbt och folk vågar köpa elfordon. Då är det viktigt att inte ha byggt för få uttag, säger Viktor Sundling.

Fler laddplatser i Halmstad

Fler laddmöjlighter under 2024

Nästa år ska HEM installera 246 nya laddpunkter för elbilar på kommunens mark till en kostnad av drygt 7,1 miljoner kronor. Allt med ambitionen att före 2030 nå målet om 10 000 laddplatser för elbilar runt om i Halmstad.