HEM tar över återvinningsstationerna

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Från den 1 januari 2024 kommer därför kommunerna att få ansvaret att samla in förpackningar från hushållen. I Halmstads fall blir det HEM som samlar in på uppdrag av kommunen.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – företagen kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir alltså kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem. Första steget i Halmstad blir att vi på HEM tar över ansvaret för samtliga återvinningsstationer i Halmstads kommun - 73 stycken.

Källsortering
ÅVS

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också. I Halmstad har kommunen beslutat om ett insamlingssystem med optisk sortering. Redan idag sorterar vi ju matavfallet i gröna påsar - om några år kommer vi även att sortera förpackningar och tidningar i påsar som har andra färger.

Vad är en återvinningsstation? ...och hur skiljer den sig från en återvinningscentral?

Återvinningsstationen (ÅVS) är endast till för hushållens förpackningar och tidningar. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar. I vissa fall finns det även en batteriholk där du kan lämna uttjänta batterier av mindre storlek.

Återvinningsstationer är obemannade och är oftast placerade på allmänna platser, där människor rör sig. Stationerna ska vara tillgängliga även för dem som inte har bil.

Återvinningscentralen (ÅVC) är bemannad. I Halmstads kommun har vi 4 återvinningscentraler. Här lämnar du bland annat grovavfall som möbler, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror, leksaker och porslin. Även farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. På återvinningscentralen kan du också lämna stora emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

Vill du ha hjälp med att sortera rätt sak på rätt plats kan du besöka Sopor.nu

Våra återvinningscentraler

Varmt välkommen till våra fyra återvinningscentraler runt om i Halmstad kommun. Här kan du lämna ditt gamla kylskåp som slutat fungera, virke som är murket, målarfärg, däck med mera. Under respektive central kan du läsa mer om vad du kan lämna där samt se våra öppettider.

Sorteringsguide

Att sortera rätt är inte så svårt som man kan tro – faktum är att det kan vara både enkelt och roligt. Vi vill inspirera dig att bli både ekonomi- och miljösmart på en och samma gång!

Sortera matavfallet du med!

Matavfallet, om insamlat, är en enorm miljövinst. Av matavfall blir det nämligen biogas och biogödsel.