miljo_sverige.jpg

Leverantörsfakturor

På den här sidan hittar du som är leverantör till HEM viktig information om fakturering. Hittar du inte det du söker är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Från och med 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, enligt lag (SFS 2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

All fakturering mellan HEM och leverantören ska ske elektroniskt via standardformatet Peppol BIS Billing 3.

Vid fakturering till oss på HEM är det viktigt att du som leverantör har koll på följande:

  • Vilket bolag ska faktureras?
    - Är det för moderbolaget Halmstads Energi och Miljö AB eller är det dotterbolaget Halmstads Energi och Miljö Nät AB?
  • Beställarkod måste anges som referens (tre bokstäver) på faktura (inga andra tecken får finnas i detta fält). Fråga alltid efter beställarkod.
  • Vi på HEM tar endast emot elektroniska fakturor (PDF räknas ej som elektronisk faktura).
  • Betalningsvillkor ska vara 30 dagar.
  • Ingen faktureringsavgift eller andra avgifter får förekomma.
  • Fakturaunderlaget ska vara specificerat enligt bokföringslagen. Läs mer här: Skatteverket.se

TIPS! Har du som leverantör ingen möjlighet att själv skicka elektronisk faktura kan du använda dig av Fakturaportalen.  http://www.fakturaportalen.se/se/

Halmstads Energi och Miljö AB
C/o Coor - A103
971 74 Luleå

GLN: 7340019821009
VAN: Tieto
Peppol: 0088:7340019821009
Organisationsnummer: 556528-3248

Halmstads Energi och Miljö Nät AB
C/o Coor - A104
971 74 Luleå

GLN: 7340019822006
VAN: Tieto
Peppol: 0088:7340019822006
Organisationsnummer: 556330-3980