Solpanelbygge.jpg

Producera din egen el

Allt fler ser möjligheterna med att bli självförsörjande på el. Det är vi glada för. Ju fler mikroproducenter av grön el, desto bättre för miljön – därför har vi ett erbjudande till dig!

Om du producerar el från vind eller solceller - så kallad mikroproduktion - och ansluter dig till HEM:s elnät så får du ersättning för det energiöverskott som produceras. 

Vi erbjuder dig

Vi betalar dig som mikroproducent 5 öre/kWh och gör mätningar varje timme för både det du skickar in på nätet och det du förbrukar. Du kan enkelt övervaka alltsammans via Mina sidor.

Av oss som elnätsföretag får du en ersättning för att inmatningen avlastar elnätet. För att få betalt för själva elenergin behöver du ha ett avtal med ett elhandelsföretag om försäljning av din överskottsel.


Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Solpanel.jpg

Hur fungerar det?

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska vilket i sin tur leder till en lägre elräkning. Om du dessutom producerar mer el än du konsumerar så levereras överskottet ut på elnätet. Denna energi får du naturligtvis ersättning för. Ersättningen från nätbolaget är en produktionsersättning för den nätnytta du gör.

Hur gör jag för att bli mikroproducent?

 • Kontrollera om din tänkta anläggning behöver bygglov.
 • Produktionsanläggningen måste vara CE-märkt.
 • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår.
 • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
 • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som ni tar ut på elnätet.
 • Skyddsinställningar ska följa SS-EN 50438.
 • Brytaren för produktionsanläggningen ska gå att blockera i öppet läge.
 • Skyltning ”Elkopplare för produktionsanläggning” ska sättas upp vid brytare för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren.
 • Du behöver anlita en behörig elinstallatör som sköter installationen av produktionsanläggningen. Anläggningen ska installeras som en fast installation.
 • Följande dokument behöver skickas in till oss på HEM Nät, din elinstallatör hjälper dig:
  - En föranmälan.
  - En anmälan om Mikroproduktion av el.
  - Installationsritningar (kopplingsschema) över anläggningen.
  - Produktdatablad ska skickas in (gärna digitalt).
 • När vi mottagit all dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och en bekräftelse till dig.
 • Du behöver teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper den el som du matar in på elnätet.
 • När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till oss på HEM Nät och vi kopplar om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.
 • Klart! Du är nu en mikroproducent.