tre snabba om sophämtning

Tre snabba om sophämtning

Att säkerheten och tryggheten kring sophanteringen är hög är det absolut viktigaste för oss på HEM. I flera av kommunens bostadsområden finns det dock stora problem som uppmärksammats av både HEM-anställda, kunder och Halmstads kommun. Vi ställde några snabba frågor till vår transportchef Håkan Tångring.

Frågor och svar

1. Vilket är det största problemet?

Att många platser är oerhört trånga och saknar vändplatser. Egentligen är allt ett infrastrukturproblem. Flera av kommunens bostadsområden är från början skapade för fritidshus och människor som bor där på sin fritid. Men idag har många av dessa hus byggts ut och blivit åretruntboende, samtidigt som infrastrukturen är densamma och planerad för en helt annan verklighet.

2. Vad är utmaningen för era sophämtare?

Säkerhetsrisken och stressen. Att de alltid måste vara på sin vakt och hela tiden känna en inre stress. På de flesta platser går det bra så länge man kör rakt fram, men så fort man behöver göra ett stopp uppstår problemen. Att sitta i en sopbil, ha skymd sikt och samtidigt veta att det kan finnas människor runt bilen som inte uppmärksammat att det pågår sophämtning. Det är långt ifrån optimalt.

3. Vad gör ni på HEM för att förbättra situationen?

Vi gör allt vi kan. Vi optimerar våra rutiner löpande och alla våra bilar är utrustade med den absolut senaste säkerhetstekniken. Men det spelar ingen roll när omständigheterna är som de är. Och det är därför vi och våra kunder behöver se över dessa omständigheter och komma fram till olika lösningar. Att hjälpas åt och göra det tillsammans är den bästa vägen framåt.