Intensiva veckor 
när underhåll

pannor genomförs


Den 12 maj gick startskottet för årets underhållsperiod i kraftvärmeverket på Kristinehed. Efter det är inget sig likt under följande sommarmånader då HEM-anställda och tillresta entreprenörer från både Sverige och Europa intar anläggningarna för reparationer, underhåll och upprustningar av teknik och maskineri.

Marcus Nilsson, teamchef för driften, har tillsammans med kollegan Roger Lydevik, underhållsingenjör, samordningsansvaret för arbetet och personalen. Och det är ett omfattande arbete som görs vilket inte minst syns på väggarna i det lilla personalrum där arbetsuppgifterna fördelas ut.

På ena väggen, i flera rader och i tjocka buntar av A4-papper, hänger alla de arbeten som väntar på att delas ut och på motsatta sidan av rummet hänger de uppdrag som är påbörjade och i gång. När uppgifterna är klara och har förts in digitalt i systemet av ansvarig medarbetare läggs uppdragsbeskrivningen i ”arkivlådan”/papperskorgen vilken fylls på i snabb takt.

Intensiv tid

Underhållsperioden, eller revisionen som den också brukar kallas, är en intensiv tid för alla inblandade men, enligt Marcus Nilsson också en kul tid när många återkommande kollegor dyker upp igen och man får jobba lite annorlunda och tänka utanför boxen för att hitta lösningar på allt möjligt som dyker upp längs vägen.

Olika år kräver olika åtgärder, mer eller mindre omfattande. En del av underhållet måste göras varje år, annat vartannat eller mer sällan. I år är det största arbetet byte av en stor balk vid inmatningen till panna 3. Den nuvarande har många år på nacken och har blivit krökt och riskerar att orsaka de dyra driftstoppen. Man ska också byta ett katalysatorelement vid rökgasreningen vilket skött sitt uppdrag i 20 år men nu behöver bytas för att klara miljökraven kommande år.

 

Säkerheten viktig

Att arbeta i ett fjärrvärmeverk med all teknik, alla maskiner, kemikalier och höga temperaturer kräver rigoröst säkerhetstänk och planering för att ingen ska skadas. Inför arbetet måste allting tömmas, stängas av, låsas, blockeras och märkas upp med skyltar. När arbetena är klara informeras detta på märkningen och godkänns, skrivs in i systemet och checkas av.

Ett bekymmer när många arbetar med uppdrag som kräver elektricitet på samma yta samtidigt är att säkringarna går. Men det är relativt enkelt att leda om från andra ställen så att arbetet kan fortsätta. Att se möjligheter och inte hinder ingår i arbetet.

Tvåminuterskollen

Även om de hundratals medarbetarna, som varje år jobbar med underhållet i sommartid, är proffs och erfarna på det de gör är en hel del uppdrag farliga om man inte gör rätt och följer de krav och riktlinjer som finns. Där har alla ett stort ansvar både för egen säkerhet och för varandras. Tre steg måste följas:

Alla företag som jobbar i anläggningarna med egen personal lämnar in riskanalyser för sina uppdrag och ansvarar för att personalen vet vad som gäller. I anläggningen genomförs initialt det säkerhetsarbete vi nämnt då allting säkras upp, stängs av och förbereds för arbetet som väntar. Det tredje är vad som brukar kallas ”tvåminuterskollen”.

- Det är något som alla som arbetar i anläggningarna förväntas göra flera gånger om dagen så fort de lämnar ett arbete och ska påbörja ett annat. Du kollar runt omkring dig och ser till att det inte finns något som kan skada dig, någon som svetsar, något som är löst, hamnat fel eller inte stämmer, säger Marcus Nilsson.

Ingen oro för kund

Den kund som kanske oroat sig för att värmen försvinner i och med att HEM nu ska underhålla alla pannorna på sommaren kan vara lugn.

- Vi håller alltid nätet uppe 365 dagar om året och även om vi går ner med pannorna för de här arbetena så ser vi alltid till att det finns tillräckligt med energi för att inte kunderna ska märka av det. De ska få den värme de behöver.

När arbetet runt Panna 3 är klart, runt den 11 juni, väntar en saneringsvecka för panna 1 och 2 innan många av medarbetarna får en välförtjänt semester. Då ligger mycket av arbetet nere, men återupptas igen i augusti då även de pannorna ska få ett ansiktslyft inför nästa säsong.

Marcus Nilsson började själv på HEM 2013 efter att ha utbildat sig till driftingenjör i Kalmar. Jobbet på HEM var det första han sökte och han har aldrig ångrat att han valde att flytta till Halmstad och ta anställning.

- Jag trivs jättebra på jobbet. Ledarstilen här med mycket frihet från vår chef till att driva egna idéer och arbeten utan micromanagement passar mig. Och med flera anläggningar med olika pannor och bränslen så känns det som att man nästan dagligen kan lära sig något nytt. Att lära sig nya grejer tar tid, men har man grunden så går mycket att räkna ut. Det är kul när man kan vara med och bidra till förbättringar och utveckling, säger han.

Förmodligen kommer både Marcus Nilsson och de andra kollegorna att få många tillfällen att bidra med sin kompetens i sommar så att alla fjärrvärmepannorna är redo att klara ännu en vinter som kan bli både lång och kall. Det tycker vi känns tryggt.