privat2.jpg

Jämför priser för uppvärmning

Vill du få koll på priserna på olika uppvärmningsalternativ till din fastighet? Då kan du använda Fjärrkontrollen, framtagen av Profu, för att jämföra kostnaden.

Med Fjärrkontrollen kan du jämföra kostnader för fjärrvärme, värmepump och pellets i enfamiljs- och flerfamiljshus. Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt, även om alla parametrar inte alltid går att förutse eller bestämma.

Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på nuvarande fjärrvärmeprismodell.

BA2_0257-1_HEM.jpg

Vi satsar på solen

Vad kan man göra med en tidigare deponi som står outnyttjad och är svåranvänd? Lokalt producerad solenergi såklart! Idag producerar vår solcellsanläggning på Skedala cirka 500 MWh, vilket motsvarar vad 25 villor i genomsnitt gör av med på 1 år. Smart va!