View of traditional Scandinavian timber houses in autumn season at sunset

Byte av fjärrvärmemätare

Vi gör årligen ett par hundra byten av fjärrvärmemätare hos våra kunder. Bytet är nödvändigt för att hålla din fjärrvärmecentral uppdaterad. Det är naturligtvis helt och hållet kostnadsfritt.

Vem utför bytet?

Bytet görs ibland av oss och ibland av vår entreprenör Bravida. Vi eller Bravida kommer att ta kontakt med dig när det är dags för byte av mätare hemma hos dig. För frågor kan du alltid kontakta oss via chatten här på hem.se eller på telefon 035-190 190.

Varför ska mätaren bytas?

Vi byter mätaren med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att din fjärrvärmecentral ska fungera så bra som möjligt och förlänga dess livslängd. Med en modern mätare får vi också in värden som visar på att du använder rätt energimängd och inte betalar för något du inte behöver. Alla energibolag är enligt lag skyldiga att byta fjärrvärmemätaren hos sina kunder. När bytena sker styrs bland annat av mätarens storlek, teknisk utveckling och det aktuella fjärrvärmeavtalet som du har med oss.