Tillsammans för en fossilfri omstart

Sveriges klimatmål är att bli fossilfritt 2045 – och vi har unika förutsättningar att lyckas. Vårt energisystem är i världsklass och våra stora industrier har aviserat stora satsningar på elektrifiering. Om vi arbetar tillsammans; politiken, näringslivet och energibranschen, så kan vi nå hela vägen i mål. Vi på HEM tänker dra vårt strå till stacken och göra allt vi kan för att hjälpa!

Inom regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” har olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast 2045. Energibranschen, med vår branschorganisation Energiföretagen i spetsen, har tagit fram ”Färdplan energi”. Tillsammans med berörda aktörer (industri, politik m.m.) har man landat i vad som behöver göras, när – och av vem.

Ett energisystem är komplext och Sveriges är inget undantag. ”Elektrifiering” är ett begrepp som hamnat högt upp på agendan och ses som en förutsättning för att nå våra gemensamma klimatmål. En scenarioanalys som Energiföretagen låtit göra visar att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh. Frågan vi i branschen ställer oss är: ”Hur kan vi möta en ökad efterfrågan på el, säkra att vi fortsätter att ha den höga leveranssäkerheten, varje sekund, dygnet runt, och samtidigt fasa ut den återstående procenten fossilelproduktion vi har idag?”. Det korta svaret är ”tillsammans”.

Många aktörer och hela branscher har avgörande roller i den här omställningen. Vi på HEM ska vara med som en av dessa viktiga aktörer i elektrifieringen av Halmstad. Det gör vi primärt med två inriktningar: Tillgänglighet/driftsäkerhet och ”Rätt energislag till rätt behov”. Det är därför vi också står bakom ”Färdplan el” och ”Färdplan värme”.

man vid högspänningsledning

Tillgänglighet och driftsäkerhet

Att tillgängliggöra hållbara alternativ för kunder och medborgare är inget nytt för oss på HEM. Men kanske är det så att vi behöver göra det vi gör i snabbare takt och med ännu större eftertänksamhet? Fler och fler elbilar kräver exempelvis fler laddstationer. Men fler laddstationer kräver utökad elnätskapacitet och utökad elnätskapacitet kräver investeringar och utökade underhållskostnader. Detta samtidigt som vi vill undvika höjda elpriser.

Med rådande världsläge och i den takt det mesta omkring oss digitaliseras ställs dessutom ännu hårdare krav på säkerhet. Elen är en samhällskritisk resurs – den måste levereras när den behövs som mest.

vindkraftverk

Rätt energislag till rätt behov

Citat okänd: ”Att värma upp fastigheter med el är som att göra falukorv av oxfilé”. Skämt å sido, men när vi använder elen för att värma använder vi inte dess fulla potential. Vi menar inte att det alltid är bättre med andra alternativ, men i många fall passar mer ”elsnåla” alternativ för din enskilda fastighet.

Fjärrvärmen kan exempelvis vara en viktig nyckel till att nå klimatmålen. Den avlastar elnätet och använder energi som annars hade gått till spillo (exempelvis restavfall och restvärme från industri). Fjärrkylan likaså. MEN fjärrvärme eller fjärrkyla är inte alltid bäst – det handlar istället om rätt energislag till rätt behov.

Elbilspoolen - elbil från hem i rapsfält

Elbilspoolen

Upplev alla fördelar med en elbil utan att behöva äga en. Perfekt för dig som inte behöver bil dagligen och som värnar om miljön. Våra elbilar drivs helt av solens energi då de laddas upp av solceller, vilket gör de så miljösmarta som möjligt.