DJI_0027.jpg

Nu byter vi elmätarna

Senast år 2025 ska alla våra 40 000 elkunder fått nya elmätare. Uppdateringen ska bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller.

Det är Regeringen som har beslutat om nya funktionskrav för elmätare och att landets samtliga elmätare ska bytas. För oss på HEM Nät AB ligger det här i linje med vårt underhålls- och utvecklingsarbete för ett framtidssäkert elnät. Mätarbytet och mätaren är helt kostnadsfritt för dig som kund och de nya elmätarna ska vara på plats senast år 2025. 

Arbete pågår

I början av mars 2022 gjordes de första 500 elmätarbytena. Därefter har vi fortsatt med område för område. Arbetet görs i samarbete med företaget Hydrostandard.

Du som kund får, inför mätarbytet hos dig, två informationsutskick. Ett från oss på HEM med övergripande information, samt ett från Hydrostandard med mer detaljerad information om dag och tidpunkt för själva mätarbytet i din fastighet.

Det är alltså Hydrostandards montörer som på uppdrag av oss på HEM Nät kommer till din fastighet och byter elmätaren. Du som har både elmätare och fjärrvärmemätare (läs mer om "Byte av fjärrvärmemätare") i din fastighet kan behöva ta emot besök vid två tillfällen.

BatterMGra_Rityta_1.png

Kontakta Hydrostandard vid förhinder

Det är också till Hydrostandard du ska vända dig om du behöver ändra tid för mätarbytet. Om du planerar att vara bortrest under en längre tid eller av andra anledningar inte kan finnas tillgänglig på föreslagen tid bör du också meddela det.

Du når Hydrostandard på telefon 0243-24 85 10 

  • Måndag-torsdag klockan 07.00 - 16.00
  • Fredag klockan 07.00 - 14.00
    (OBS! Lunchstängt mellan 11.45 - 12.30)

Du är naturligtvis alltid välkommen att ringa oss på HEM med frågor eller synpunkter på 035-190 190.

Vad ska jag som kund göra inför mätarbytet?

Mätare utomhus
Om du är villaägare/fastighetsägare sitter elmätaren oftast utvändigt på fasaden. Bor du i lägenhet är elmätaren vanligtvis placerad i trappuppgången eller i källaren. I dessa fall kan vi byta elmätare utan att du behöver vara hemma. Du kommer ändå att få information om tid för mätarbytet eftersom bytet kräver ett kortare strömavbrott.

Mätare inomhus
Om elmätaren är placerad inomhus behöver vi komma in till dig för mätarbytet. En vuxen person, över 18 år, som vet var mätaren sitter behöver därför finnas i bostaden när vi kommer. Om ett barn är ensamt hemma går vi inte in. Vi meddelar dig exakt tid per post när bytet närmar sig.

Ett kort elavbrott
Ett mätarbyte tar ungefär en kvart och i samband med arbetet slår vi av strömmen. Det är därför viktigt att du stängt av all känslig elektrisk utrustning under den tiden. Montören kommer att lämna information om elmätarbytet när arbetet är klart.

Efter mätarbytet, kontrollera att din jordfelsbrytare inte löst ut. Den kan i vissa fall behöva återställas.

Elmätaren ska vara lätt tillgänglig
Vi ber dig plocka bort saker som eventuellt blockerar mätaren för att vårt arbete ska gå så smidigt som möjligt. Tänk på att vi måste kunna stå framför mätaren vid bytet. Växter eller buskar framför mätarskåpet bör skyddas för att undvika onödiga skador.

Ditt ansvar som fastighetsägare
Det är enligt lag innehavaren av en elanläggning som är ansvarig för att anläggningen är utförd och hålls i ett sådant skick att den är säker för allmänheten. Det innebär alltså att innehavaren av en elanläggning ska se till att själva platsen där elmätarbytet kommer ske på är i ett elsäkert skick. Därefter är det HEM Nät AB som tillsammans med Hydrostandard ansvarar för att själva elmätarbytet sker på ett elsäkert vis.

Frågor & Svar

Kostar mätarbytet mig någonting?
Nej det är kostnadsfritt när vi kommer och byter mätaren. Både arbetet och materialet ingår i det kostnadsfria besöket.

Hur får jag veta när ni kommer till mig?
Du kommer att få ett utskick från oss på HEM där vi berättar om mätarbytet och varför vi gör det här. Sedan får du ytterligare ett mer detaljerat utskick, cirka 2 veckor före bytet, från vår entreprenör Hydrostandard som ska utföra bytet.

Måste jag vara hemma vid mätarbytet?
Bor du i lägenhet där alltså elmätaren sitter i källaren eller trappuppgången kan vi byta mätare utan att du som kund är hemma. Vi kommer ändå att meddela dig vilken tidsperiod det blir eftersom bytet orsakar ett kortare strömavbrott som du kanske behöver veta om och förbereda inför. 

Om elmätaren är placerad inomhus behöver vi komma in till dig. En person över 18 år, som vet var mätaren sitter, behöver därför vara hemma i bostaden när vi kommer. Om ett barn under 14 år är ensamt hemma går vi inte in. Vi meddelar exakt tid per post när bytet närmar sig.

Vad händer när ni byter mätare? Stängs strömmen av?
Ja, det kommer att bli ett kortare strömavbrott på cirka en kvart. Det är därför viktigt att all känslig elektrisk utrustning är avstängd under den tiden.

Matarbyte.PNG

Nu är vi halvvägs med mätarbytena

Är du en av alla Halmstadbor som fått sin elmätare utbytt i år? Om inte så kommer du i alla fall snart att vara det. Före våren 2024 beräknar vi att alla våra elkunder ska ha fått sin gamla mätare utbytt. Vi följde med Hydrostandards tekniker för att lära oss lite mer.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.