Solpanelbygge.jpg

Sälj din el till oss

Allt fler ser möjligheterna med att bli självförsörjande på el. Det är vi glada för. Ju fler mikroproducenter av grön el, desto bättre för miljön – därför har vi ett erbjudande till dig!

Du som är mikroproducent måste sälja din el genom valfritt elhandelsbolag. Anledningen är att ett elhandelsbolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet.

Kan du bli mikroproducent?

Du behöver uppfylla följande punkter för att sälja din el till oss:

  • Inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
  • Du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår.
  • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.

Vi erbjuder dig

När du säljer din överskottsproduktion till oss så ger vi dig för Nord Pools aktuella spotpris + nätnytta*.

Övrig ersättning

*Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnyttan din produktion tillför. Ta kontakt med oss om du bor inom vårt nätområde eller ditt elnätsbolag för aktuell ersättning. Läs mer om ersättningen för nätnyttan i HEM:s elnät 

Solpanel.jpg

Hur fungerar det?

När din anläggning är ansluten och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska vilket i sin tur leder till en lägre elräkning. Om du dessutom producerar mer el än du konsumerar så levereras överskottet ut på elnätet. Denna energi får du naturligtvis ersättning för. Ersättningen från nätbolaget är en produktionsersättning för den nätnytta du gör.