fjarrvarme_SV.jpg

Med HEM genom tiden

I över 100 år har Halmstad varit elektrifierat där gator, torg och hushåll har lysts upp. I takt med att åren har gått har även HEM:s utbud ökat och för 40 år sedan togs första spadtaget i Fyllinge, startskottet för fjärrvärmen i Halmstad.

Halmstad elektrifieras

Den 22 september 1890

Klockan var strax före sex och det började lida mot afton. Arbetet var för de flesta slut för dagen när ljuset inte längre räckte till. I den begynnande skymningen strosade Halmstadborna runt Stora Torg, på Storgatan, Hanverksgatan och Klammerdammsgatan. 

Förväntan låg i luften
Det tycktes som om halva stan var på benen och hade samlats i centrum. Istället för att ge sig hem till sitt efter arbetet hade många tagit vägen om Stora Torg. Affärsbiträdena hade lämnat sina bodar och gett sig ut i vimlet och barnen sprang otåligt runt, runt och brydde sig inte om de vuxnas förmaningar om att hålla sig lugna.

Här och var hördes fragment av samtal, lösryckta ord om nya tider och nya påfund, om onödiga utgifter och om behövlig upplysning. Någon minut innan S:t Nicolai skulle slå sina tunga slag började människorna prata tystare, nästan viska till varandra och huvud efter huvud vändes uppåt. Nu skruvades förväntan upp ytterligare, nu skulle något hända.

Precis på sista slaget sex slogs för första gången det elektriska gatljuset i Halmstad på. 24 nattlampor och 20 kvällslampor tändes samtidigt, människorna jublade och folkfest utbröt på Stora Torg. 

Så hade då också Halmstad blivit elektrifierat och en ny, ljus tid tog sin början. Denna dag föddes det som senare skulle bli Energiverken och än senare även HEM, Halmstads Energi och Miljö AB.

En ny tid - fjärrvärmen introduceras 

I takt med att åren gick och utvecklingen fortskreds kom även utbudet från Energiverken att utökas. En kylig decemberdag 1979 introducerades Halmstadsborna för fjärrvärmen som sedermera också kom att bli ansiktet utåt för HEM. 

Fjärrvärmen såg egentligen ljuset redan i slutet av 1800-talet då ångvärme värmde upp delar av Hamburg, denna fjärrvärme kom senare att kallas första generationen. När Halmstad och HEM kom in i matchen 1979 hade fjärrvärmen hunnit nå tredje generationens teknik. Sedan dess har fjärrvärmen varit en del av Halmstad,  från första spadtaget i Fyllinge till dagens EU-projekt vid Ranagård.

I december 1979 manade elverksstyrelsens ordförande Ulf Stael von Holstein i en artikel i Hallandsposten Halmstadborna att förbereda sig för fjärrvärme. 80-talet blir fjärrvärmens årtionde påstod Ulf. Så blev det också.

Det kanske är svårt att tro, men hur långt vi än kommit och hur mycket som ändå hänt är den fjärrvärme vi bygger idag fortfarande bara tredje generationens fjärrvärme. HEM är dock närmre fjärde generationen än vad vi någonsin varit. 

I Ranagårdsprojektet bygger vi lågtempererat nät, vilket är den nya generationens fjärrvärme. Det lågtempererade nätet medför ännu mindre värmeförluster och gör fjärrvärmen ännu mer miljösmart.

Trots utmaningar längs vägen värmer fortfarande fjärrvärmen stora delar av Halmstad. Så har det varit i 40 år. Nu jobbar vi för värme hos Halmstadborna i minst lika många år till.