Ivan har koll på avfallet

Sällan har väl vikten av återvinning och rätt sak på rätt plats i avfallshanteringen varit så stor med tanke på miljö och klimat.

En som dagligen arbetar med att se till att detta sköts på bästa sätt är HEM:s bränslekontrollant Ivan Linnåsen. Genom stickprov på inkommande lass och i dialog med kunderna jobbar han för både produktion och miljö en lastbil i taget.

Ivan Linnåsen anställdes för sex år sedan som avfallskontrollant på avdelningen mottagning/produktion på Kristinehed. Uppdraget var att göra stickprovskontroller på inkommande avfallstransporter för att se att innehållet i containrar stämde med HEM:s mottagningsvillkor. Ivan har själv kunnat påverka och utveckla sin roll under åren. Han ingår i dag i olika projekt för att förbättra hanteringen av avfallet.

Återvinning är A och O

Att elda sopor är en nödvändighet i och med all konsumtion i samhället och alla restprodukter det skapar både i form av förpackningar och själva produkterna. Att återvinna så mycket som möjligt är A och O och en anledning till att man kräver deklarationer för det avfall som kommer in. Från och med i år stärks dessutom kraven på butiker och företag om att sortera alla förpackningar för sig till återvinning och matavfallet till biogas- och biogödselproduktion. Det som kan tas om hand ska inte eldas.

När han började sina kontroller för sex år sedan var det en hel del gnäll och skäll från dem som fick anmärkningar för att ha slängt mer i sitt lass än vad man uppgett i mottagningsvillkoren. Det var så klart besvärande och kanske också genant att bli påkommen med att göra fel, omedvetet eller medvetet. Snacket gick ofta lite i stil med att ”så här har vi ju gjort förr och det har gått bra”. Nu är som sagt både tonen och förståelsen en annan.

Sopkran Kristinehed
Sopkran Förare Kristinehed

Många är såklart mer medvetna om klimat och miljö och vill göra rätt. Vi åker även ut till kundernas anläggningar, både små och stora kunder och lyssnar på vad de har att säga och informerar om vad vi tar emot och absolut inte kan ta emot.

En vanlig arbetsdag kan Ivan kontrollera flera olika lass.

Jag väljer en inkommande lastbil och informerar chauffören om att hans transport är utvald för stickprovskontroll. Han får också några följdfrågor om avfallet innan han får åka till en specifikt utvald kontrollplats. De kan det där nu och de flesta har varit med om det tidigare så de vet var de ska åka, säger Ivan Linnåsen.

När lasset är tippat gör Ivan en första okulär besiktning, går runt och tittar över vad som syns med blotta ögat. I nästa skede kommer kollegan med hjullastaren och vänder materialet och sprider ut det för att man ska få en bättre genomsyn.

Är lasset godkänt samlas allting upp och körs in till bunkern där det blandas med övrigt avfall för att gå in i pannorna och förbrännas till fjärrvärme. Vid felaktigheter inled en dialog med kunden kring hur man ska gå vidare.

Viktigt med koll

Ivan Linnåsen gillar sitt jobb och inser att det är viktigt att HEM verkligen har koll på vad som kommer in till anläggningen. Att elda avfall är naturligtvis i sig inte ”miljövänligt” även om vi har toppklass på rening och utsläpp och alla alternativ är sämre. Men vi måste ständigt se till att det som kommer in inte skadar mer än nödvändigt. Som ett miljöbolag vill vi ju dessutom att alla invånare och kunder återvinner och återbrukar allt som bara går och att så lite fossilt som möjligt kommer in till förbränning.

Just nu sitter Ivan bland annat med ett projekt kring införandet av handenheter för att upptäcka eventuellt radioaktivt avfall i inkommande transporter. Det är ett lagkrav som kommer att leda till ännu säkrare arbetsmiljö och skalskydd på området. Visserligen har man aldrig upptäckt eller misstänkt radioaktivt material i avfallet, men nu kommer man att få stenkoll.

Ibland kommer det in lite ovanliga saker som sticker ut i mängden. Som lasset med färgglada skumbollar som lyste upp kontrollområdets smutsgrå asfalt under just den kontrollen. En positiv aspekt av arbetet är att det faktiskt händer mycket på miljöområdet och att samarbetet mellan olika bolag i branschen ständigt utvecklas för det gemensammas bästa.

I dag har vi ett mycket mer nära samarbete med dem som lämnar hos oss och vi har också kunnat visa hur det påverkar negativt om de gör fel. Det har gett bättre förståelse och bättre avfall som kommer in, säger Ivan.Ivan Linnåsen

Ivan Linnåsen

Avfallskontrollant på mottagning/produktion

Jag har pratat med många kollegor på sistone och många är på gång nu att utöka eller införa kontroller som hos oss. Vi har kommit långt i vårt arbete och inte minst i samarbetet med kunderna. Det dyker upp nya utmaningar, men vi tar oss förbi mycket tillsammans.

Ivan tar ett exempel med bland annat kilometerlång plast som tidigare kom in i långa remsor och medförde ökad risk för brand i bunkern. Det problemet är i stort sett borta nu efter dialog med kunderna. Han har räknat ut att 2023 kontrollerades cirka 6203 ton. En ganska saftig siffra.

Mycket handlar om att identifiera det som kan få en negativ påverkan på vår produktion här och därmed också på miljö och klimat. Det är ett gemensamt arbete att se till att vi får in rätt saker och att resten som inte ska hit hamnar där det ska så att det tas om hand på bästa sätt. I det jobbet har vi kommit längre idag än när jag började för sex år sedan.

Emma Hansen Hållbarhetssamordnare HEM

Emma sätter hållbarhet på agendan

Hållbarhet är hett på de flesta myndigheters och företags agendor sedan många år. Med egna hållbarhetssamordnare, strateger och andra titlar vill man hitta sätt för verksamheterna att leva som man lär. På HEM är det hållbarhetssamordnare Emma Hansen som håller i taktpinnen för det breda hållbarhetsarbetet.

Vågen

Vid Vågen välkomnas leveranserna

Vid infarten till kraftvärmeverket på Kristinehed finns sedan 2020 nytt fint hus och våg för inkommande transporter. Här jobbar Malin och Lizette med att ta emot fordon, dokument, svara på frågor och hantera allt som kan dyka upp under en dag då drygt 100 tunga transporter passerar grindarna.

Hållbart fokus ger människor ny start

Att hållbarhet är ett viktigt ord för ett energi- och miljöbolag som HEM är väl ganska självklart. Det man ofta glömmer är nog att hållbarhet är mer än miljö eller ekonomi. Den sociala biten är minst lika viktig. Hur vi tar hand om varandra i samhället och på jobbet till exempel. På HEM har vi en rad insatser i gång för att till exempel hjälpa fler in i arbetslivet.