Ökat intresse för laddstationer

BRF Flaggskeppet på vackra Söderkaj i Halmstad är ett av de senaste exemplen på en bostadsrättsförening som investerat elbilsladdning på hemmaplan. Med eluttag på 44 platser är man också en av de största elbilsladdarna i stan.

Allt fler invånare vill investera i en elbil och vara en del av omställningen till det fossilfria samhället. Bor man i egen villa är det naturligtvis lättare att sköta sin elbilsladdning än om man bor fem våningar upp i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt. Men allt fler hyresvärdar och fastighetsägare har börjat investera i laddstationer för sina hyresgäster.

Det ökade intresset för laddstationer gäller idag både fastigheter mer centralt eller i orter utanför stan.

Det gläder mig att man även satsar på laddstationer i Getinge och Oskarström och inte bara i centrum. Det finns naturligtvis en risk att det inte blir samma omsättning ute på landsbygden, men finns inte möjligheten att ladda försvårar det ju för dem som vill köpa elbil, säger Per Agbrant som är teknisk projektkoordinator på HEM:s avdelning Energitjänster.

De publika laddplatser som idag används mest frekvent i Halmstad vet man är de uppe på Nymansgatan vid länssjukhuset. Där är det alltid fullt och ofta kö till laddningen, enligt Per Agbrant.

Laddkabel

BRF Flaggskeppet på vackra Söderkaj i Halmstad är ett av de senaste exemplen på en bostadsrättsförening som investerat i sina medlemmars möjlighet till elbilsladdning på hemmaplan. Med eluttag på 44 platser är man också en av de största elbilsladdarna i stan.

Veckorna före jul påbörjades arbetet som la grunden till installationer av laddstolpar här. Håltagning i betongväggar, uppsättning av kanaler för elkabeldragning i väggar och tak och en massa annat som ska vara på plats när stolparna ska i marken.

Processen från intresseanmälan till att man drar i gång installationen kan gå snabbt och det är väldigt smidigt. Ofta börjar resan med att kunden ringer till HEM och får prata med en av säljarna Per-Anders Bengtsson eller Mikael Strand. Efter att ha fått en bild av vad kunden vill ha görs ett kundbesök på plats för att se om det är möjligt att sätta upp laddstolparna i enlighet med vad kunden önskar.

Jag brukar följa med ut och se om det finns förutsättningar för att koppla in ström, var det finns ström att hämta. Efter det kontaktar vi vår samarbetspartner ChargeNode som tar fram en offert till kunden som sedan får tänka igenom allt och komma tillbaka med en beställning, förklarar Per Agbrant.

Per Agbrant

Teknisk Projektkoordinator

När beställningen väl är inne meddelar HEM ChargeNode att ”nu kör vi”.

Vi bokar in ett gemensamt startmöte och går igenom planeringen och sedan är det ChargeNode som tar det vidare. Vi har några möten under genomförandetiden också för att se att vi håller tidplanen vi lovat och om allt flyter på.

När installationerna är genomförda väntar slutligen besiktning och överlämning.

Intresset för laddstolpar växer, men är man intresserad är det bara att höra av sig till HEM, enligt Per Agbrant.

Det finns utrymme för att hjälpa fler kunder om någon vill beställa. Vi löser allt även om det kommer flera på samma gång för vi har ett par olika projektledare och två olika arbetsgrupper som jobbar med de här kunderna.

Så har du frågor eller är intresserad av elbilsladdning ta kontakt med oss på HEM så hjälper vi dig vidare.

Laddbalk i parkeringsgarage

Så går det till

1. Prata med säljare

Kunden ringer HEM och pratar förslag med säljare.

2. Besök hos kund

Kundbesök görs på plats för att undersöka möjligheter, tillgång till el med mera.

3. Offert

ChargeNode ger offert till kunden enligt önskemål och kunden lämnar in beställning.

4. Installation

Efter startmöte tar samarbetspartnern över och installerar laddstolparna.

Ladda elbil som tjänst

Laddning som tjänst

Laddning som tjänst är ett helhetserbjudande som gör det enkelt och bekvämt för våra kunder att ställa om till elektrifierade fordon. Du behöver inte tänka på svängningar på elmarknaden, teknikval, kundtjänst, reinvesteringsbehov, hur användarna ska betala, vilka lagkrav som kommer i framtiden m.m. Vi på HEM hjälper dig med helheten!

Batterilager på Flygstaden

Batterilager – en smart investering

Historiskt har vattenkraft, kondenskraft och gasturbiner kunnat leverera flexibilitet till elmarknaden. Nu kan nya typer av resurser – exempelvis batterilager – bidra med flexibilitet och stabilitet i elnätet. För företag eller bostadsrättsföreningar kan batterilager minska elkostnaderna, kapa egna effekttoppar och/eller bli en inkomstkälla genom att ansluta sig till stödtjänster.

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!