2_(3).jpg

Optisk sortering vann i kommunstyrelsen

En majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsen beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som står modell för hushållens återvinning och fastighetsnära insamling av förpackningar då detta blir obligatoriskt för alla kommuner till år 2027.

HEM:s styrelse hade redan i maj beslutat om att föreslå kommunstyrelsen att bygga ut den befintliga och fungerande optiska sorteringen istället för, vilket var alternativet, investera i det helt nya systemet med fyrfackskärl vilket skulle bli mycket dyrare.

Till omröstning

Kommunstyrelsen beslutade därför enligt förslaget. Ärendet gick dock först till omröstning eftersom Centerpartiet, som tidigare i vintras gått ut med att man hellre ser att Halmstad lägger ner optiska sorteringen och färgade plastpåsar, la två egna yrkanden.

Yrkande 1: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tilläggsinvestering för Halmstads Energi och Miljö AB:s om maximalt 148 miljoner kronor. I syfte att införa ett flerfackssystem för den fastighetsnära avfallsinsamlingen.

 Yrkande 2: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Halmstads Energi och Miljö AB att tillse att samtliga påsar som kommunen tillhandahåller för fastighetsnära avfallsinsamling är tillverkade i fossilfria material.

Fullmäktige beslutar

Vid omröstningen för yrkande 1 röstade Centerpartiet för sitt egna förslag. Vänsterpartiet och Liberalerna lade ner sina röster. Omröstningen slutade därmed med siffrorna 12 mot 1 (2 avstod).

Vid det andra yrkandet röstade Vänsterpartiet och Liberalerna med Centerpartiet vilket dock inte räckte då resultatet blev 12 mot 3.

Ärendet går nu upp för avgörande beslut i kommunfullmäktige den 21 september.

Alla kommuner ska i höst anmäla till Naturvårdsverket vilket insamlingssystem man tänker gå vidare med innan samtliga 290 kommuner före 2027 ska kunna erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling.