Kravanalytiker

Berätta kort om ditt jobb på HEM

Jag jobbar som Kravanalytiker på HEM:s IT-avdelning. Kortfattat innebär det att jag är länken mellan människor och teknik, den som ska översätta verksamhetens behov och problem till krav på IT-lösningar. 

Varför började du jobba på HEM?

Jag upplever att HEM är en stabil och trygg arbetsgivare som erbjuder mig stora möjligheter till att skaffa mig nya kunskaper. Dessutom fick jag chansen att utveckla en ny roll här på HEM som kravanalytiker.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag får träffa så många kollegor och sätta mig in i vad deras arbetsroller innebär. För att på så vis ta reda på vad som behöver förenklas och hur vi på IT-avdelningen kan bidra till det.

Vad är utmaningarna med ditt jobb?

För egen del är det också bredden som är utmaningen i jobbet. Det är bra om jag kan lite om allt som sker inom HEM:s verksamhet, vilket är en hel del! Det gäller att hitta var jag bäst kan hjälpa till och på vilket sätt utifrån vilken situation det rör sig om. 

Hur är HEM som arbetsplats?

Man är mån om allas lika värde och för att skapa en god sammanhållning på arbetsplatsen, exempelvis genom olika aktiviteter som tävlingar, after works eller andra happenings på kontoret. Sen upplever jag det också som att HEM arbetar aktivt med att erbjuda personalförmåner som gynnar både hållbarhet och personalens hälsa.