Optisk sortering vann i kommunstyrelsen

En majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsen beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som står modell för hushållens återvinning och fastighetsnära insamling av förpackningar då detta blir obligatoriskt för alla kommuner till år 2027.

HEM:s styrelse hade redan i maj beslutat om att föreslå kommunstyrelsen att bygga ut den befintliga och fungerande optiska sorteringen istället för, vilket var alternativet, investera i det helt nya systemet med fyrfackskärl vilket skulle bli mycket dyrare.

Till omröstning

Kommunstyrelsen beslutade därför enligt förslaget. Ärendet gick dock först till omröstning eftersom Centerpartiet, som tidigare i vintras gått ut med att man hellre ser att Halmstad lägger ner optiska sorteringen och färgade plastpåsar, la två egna yrkanden.

Yrkande 1: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tilläggsinvestering för Halmstads Energi och Miljö AB:s om maximalt 148 miljoner kronor. I syfte att införa ett flerfackssystem för den fastighetsnära avfallsinsamlingen.

Yrkande 2: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Halmstads Energi och Miljö AB att tillse att samtliga påsar som kommunen tillhandahåller för fastighetsnära avfallsinsamling är tillverkade i fossilfria material.

Fullmäktige beslutar

Vid omröstningen för yrkande 1 röstade Centerpartiet för sitt egna förslag. Vänsterpartiet och Liberalerna lade ner sina röster. Omröstningen slutade därmed med siffrorna 12 mot 1 (2 avstod).

Vid det andra yrkandet röstade Vänsterpartiet och Liberalerna med Centerpartiet vilket dock inte räckte då resultatet blev 12 mot 3.

Ärendet går nu upp för avgörande beslut i kommunfullmäktige den 21 september.

Alla kommuner ska i höst anmäla till Naturvårdsverket vilket insamlingssystem man tänker gå vidare med innan samtliga 290 kommuner före 2027 ska kunna erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling.

sopsortering kristinehed optiska

Alla sopor trivs i påse

Sedan en tid tillbaka arbetar HEM för att tillsammans med alla våra kunder slippa lösa sopor i alla tunnor. Framför allt jobbar vi på att få alla hushåll att förstå varför allt som slängs i tunnan ska vara förpackat i knutna påsar. Löst avfall ställer nämligen till det både för närmiljön och sorteringen.

Daniel Gustavsson

Pushnotiser ny service till sopkunder

Från och med söndagen den 29/11 kommer HEM:s avfallskunder, som laddat ner Mitt HEM-appen, att få pushnotiser med påminnelse om att ställa ut soptunnan för tömning. Daniel Gustafsson, lösningsarkitekt på HEM:s IT-avdelning, är jätteglad för den nya servicen som han tror att kunderna kommer få nytta av direkt.

Våra återvinningscentraler

Varmt välkommen till våra fyra återvinningscentraler runt om i Halmstad kommun. Här kan du lämna ditt gamla kylskåp som slutat fungera, virke som är murket, målarfärg, däck med mera. Under respektive central kan du läsa mer om vad du kan lämna där samt se våra öppettider.