Tillsammans för ett hållbart Halmstad

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i kommunen samt öka bolagets värde.

Genom aktivt miljöarbete bidrar HEM till en bättre livsmiljö lokalt, regionalt och globalt, samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft och lever upp till omvärldens förväntningar. Vi åtar oss att ständigt bli bättre på vårt miljöarbete och att arbeta för att förebygga förorening och minska vår negativa miljöpåverkan.

Målsättning

Vår målsättning är att driva och utveckla ett miljöarbete i ständig framkant. Vår egen arbetsmiljö ska präglas av säkra arbetsplatser och arbetsrutiner, som väl uppfyller gällande lagstiftning och interna riktlinjer för de anställda.

Vi åtar oss att ständigt förbättra vår hantering av arbetsmiljöfrågor och att arbeta förebyggande för att motverka skador eller ohälsa. HEM ska tillgodose de Grundläggande Baskraven, något som alltid måste fungera och som vi inte får
tumma på:

 • Leveranssäkerhet
 • Lönsamhet
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

För oss innebär detta att

 • Vi ska följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.
 • Vi följer våra värderingar; omtanke, engagemang, ansvar och öppenhet.
 • Vår arbetsmiljö ska vara säker, utvecklande och trivsam/attraherande.
 • Vår verksamhet ska bedrivas systematiskt och strukturerat utifrån tydliga mål, riktlinjer och rutiner som beskrivs i vårt ledningssystem.
 • Vårt arbete med miljö- och arbetsmiljöfrågor ska ständigt förbättras med ambitionen att möta våra kunders och medarbetares behov och förväntningar samt att miljöanpassa verksamheten.
 • Varje medarbetare ska aktivt bidra till en bra yttre miljö och god arbetsmiljö.
 • Samverkan sker kontinuerligt med arbetstagarrepresentanter i arbetsmiljöfrågor.
 • Våra leverantörer och entreprenörer ska känna till HEM:s riktlinjer för miljö och arbetsmiljö
  väl och vid utförande av arbeten åt HEM bedriva sin egen verksamhet i linje med denna.
 • Vi redovisar öppet vår verksamhet och dess resultat för myndigheter, kunder, allmänheten, anställda och andra intressenter. 

Du kan ladda ner dessa riktlinjer för miljö och arbetsmiljö som pdf

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.

Artiklar Hållbarhet Halmstad

Hållbarhet

Hur arbetar vi på HEM med olika områden inom hållbarhet? ...och hur bidrar det till ett hållbart Halmstad? Här hittar du förhoppningsvis några av svaren!

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.