Anslutningsavgifter - Privat

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Här hittar du anslutningsavgifter och avgifter för servisändring för dig som är privatperson. Samtliga priser på sidan anges inklusive moms och avser anslutning för uttag av el. Registreringsdatum för godkänd föranmälan avgör vilken periods prislista som tillämpas. Avgift enligt skriftlig offert gäller under angiven giltighetstid.

2024

Nyanslutning lågspänning (0,4 kV) 

För anslutningar debiteras i normalfallet en schabloniserad anslutningsavgift enligt tabellen nedan med tillägg för eventuella merkostnader som exempelvis sprängning och tjältining. Offert lämnas i övriga fall.

Avgiften förutsätter att du som kund svarar för grävning och förläggning av rör inom tomt till av oss på HEM Nät anvisad plats.

Samtliga avgifter är angivna inklusive moms och gäller för uttag av el.

Anslutningsavgift Avstånd (fågelvägen) till närmaste kabelskåp eller nätstation med tillräcklig kapacitet för anslutningen.
Servissäkring 0 - 200 meter 201 - 600 meter
Anslutningsavgift enligt kolumn till vänster
(0 m – 200 meter) med tillägg enligt nedan för
del som överstiger 200 meter
16 A - 25 A 50 000 kr 

428 kr/meter

35 A 64 625 kr 

563 kr/meter

50 A 79 250  kr

563 kr/meter

63 A 91 875 kr

563 kr/meter

     

 
Utökning

  • Vid utökning av anslutning betalas mellanskillnaden mellan respektive anslutningsavgift enligt avgift för nyanslutning.
  • Ändring till trefasanslutning, från enfas- eller tvåfasanslutning, där servisledningen behöver bytas debiteras med 7 500 kr inklusive moms.

Tillfällig anslutning

Behöver du ström under byggtiden eller annan elanslutning under en begränsad tid kan du genom din elinstallatör beställa en tillfällig anslutning av oss. Begränsad tid innebär max 1 år, vid behov av längre anslutningstider krävs medgivande från oss på HEM Nät innan tillkoppling.

Avgift för tillfällig anslutning debiteras enligt tabellen nedan. Med tillägg för eventuella merkostnader, exempelvis bomkörningar.

Servissäkring

Avgift tillfällig anslutning
16 A - 25 A 4 125 kr 
35 A - 63 A 6 875 kr


Priserna förutsätter att anslutningen kan göras i befintligt nät utan att förstärkningar krävs.

Servisändring (max 63A)

Flytt av fasadskåp/flytt av mätare till fasadskåp

Pris 6 250 kronor

Förutsättningar: Kundens elinstallatör ska ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 50 kronor/meter.

Ny anslutning vid rivning - nytt hus byggs på tomten

Alternativ 1:

Byggström (tillfällig elanslutning) i mellantiden

Del 1: Frånkoppling av mätare samt uppsättning av byggström inför rivning.
Pris:

- 16-25 A 4 125 kronor
- 35-63 A 6 875 kronor 

Förutsättningar: Kunden elinstallatör ska frilägga vår kabel vid tomtgräns. HEM skarvar kabeln och tillkopplar byggström (den gamla kabeln blir därmed spänningslös).

Del 2: Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning.
Pris: 5 250 kronor

Förutsättningar: Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset ha grävt ned rör där HEM anvisat (till ny anslutningspunkt). Skåp ska vara uppsatt eller eventuellt sättas upp under tiden HEM skarvar. HEM förlägger ny kabel, skarvar och tillkopplar mätare. Priset gäller vid kabellängder <25 meter. För längre sträckor tillkommer 50 kronor/meter.

Alternativ 2:

Endast utflyttning av fasadskåp till tillfällig stolpplacering, inga skarvar

Pris 1 250 kronor

Förutsättningar: HEM frånkopplar. Kundens elinstallatör ska själv flytta ut fasadskåpet (under HEM:s överinseende). Kundens elinstallatör ska inför anslutningen av det nya huset skicka ny färdiganmälan till HEM. HEM tillkopplar efter att kundens elinstallatör själv (under HEM:s överinseende) har flyttat fasadskåpet till den nya placeringen.

Obs! Detta förfarande är endast möjligt om befintlig kabellängd är tillräcklig. Ska fasadskåpet sitta på annan plats där det krävs skarvning av kabeln får kund beställa ”Anslutning av ny anläggning efter rivning av tidigare anläggning” (6 250 kronor).

Producera din egen el

Du som producerar din egen el har möjlighet att få ersättning både från din elhandelsleverantör, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat information för dig som bor inom HEM:s elnätsområde och den ersättning du får av oss när du producerar din egen el.

Elnätsavgifter och villkor

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Vi är i ständig beredskap för att kunna hjälpa just dig vid eventuella strömavbrott. Här hittar du aktuella avgifter och villkor för samtliga elnätstjänster för HEM Nät AB. 

Anslutning till elnätet

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Bygger du nytt eller behöver en tillfällig anslutning ska du därför vända dig till oss.