Elnätsavgifter och villkor

Här hittar du aktuella avgifter och villkor för samtliga elnätstjänster för HEM Nät AB

Elnät

HEM Elnät

Informationen på denna sida är från Halmstads Energi och Miljö Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.

Vi på HEM Nät följer inte strömmen - vi leder den. Vi är i ständig beredskap för att kunna hjälpa just dig vid eventuella strömavbrott. Här hittar du aktuella avgifter och villkor för samtliga elnätstjänster för HEM Nät AB. 

När det gäller avtal så tillämpar vi energibranschens allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket. Du hittar villkoren i listan till höger.

Uttagsabonnemang

Till och med 2023-12-31

Säkring

Fast avgift*
kr/år

Överföringsavgift
öre/kWh

Energiskatt
öre/kWh

16 A (lägenhetstariff) 680 29,5 49
16 A 2 880 11,5 49
20 A 3 760 11,5 49
25 A 5 020 11,5 49
35 A 7 875 11,5 49
50 A 11 875 11,5 49
63 A 15 375 11,5 49

* Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Priserna är inklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
  • Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.

Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 12 200 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Från och med 2024-01-01

Säkring

Fast avgift*
kr/år

Överföringsavgift
öre/kWh

Energiskatt
öre/kWh

16 A (lägenhetstariff) 879 32,5 53,5
16 A 3 479 14,5 53,5
20 A 4 546 14,5 53,5
25 A 6 075 14,5 53,5
35 A 9 538 14,5 53,5
50 A 14 390 14,5 53,5
63 A 18 635 14,5 53,5

* Inklusive statliga myndighetsavgifter: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Priserna är inklusive moms.

Du som kund väljer själv tariff efter de förutsättningar som passar ditt abonnemang. Kontakta vår kundservice för råd. Byte av tariff kan ske max en gång per år. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek måste utföras av behörig elinstallatör.

Lägenhetstariff

För att kunna välja lägenhetstariff måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Tre eller fler uttagsabonnemang i en byggnad med gemensam anslutningspunkt.
  • Max 16 A mätarsäkringar vid 3-fasabonnemang.

Lägenhetstariffen är fördelaktig för dig med en årlig energiförbrukning under 12 200 kWh.

Dispens medges för befintliga lägenhetsabonnemang från 2000-01-01. Vid omändring av abonnemanget gäller ej dispensen längre.

Säkringstariff

Avgiften bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring.

Enfas- och tvåfasabonnemang

Vid enfas- eller tvåfasabonnemang sker inplacering i motsvarande 16 A-tariff.

Inmatningsabonnemang

Till och med 2023-12-31

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan.

Moms på energiersättning utbetalas endast till kund som är momsregistrerad. Meddela momsregistreringsnummer till HEM, antingen i samband med föranmälan vid anslutning eller till vår kundservice. Mer information om momsregistrering hittar du på www.skatteverket.se.

Priser, avgifter och ersättningar är angivna inklusive mervärdesskatt.

Tariff inmatning In 0,4 m
Spänningsnivå 0,4 kV
Effekt max 43,5 kW
Fast avgift (kr/år) -
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) -
Ersättning för inmatad el (öre/kWh)

15,875 inkl moms

Från och med 2024-01-01

För dig som producerar och matar in el på elnätet gäller priser enligt tabellen nedan.

Moms på energiersättning utbetalas endast till kund som är momsregistrerad. Meddela momsregistreringsnummer till HEM, antingen i samband med föranmälan vid anslutning eller till vår kundservice. Mer information om momsregistrering hittar du på www.skatteverket.se.

Priser, avgifter och ersättningar är angivna inklusive mervärdesskatt.

Tariff inmatning In 0,4 m
Spänningsnivå 0,4 kV
Effekt max 43,5 kW
Fast avgift (kr/år) -
Abonnemangsavgift (kr/kW, år) -
Ersättning för inmatad el (öre/kWh)

8 exkl. moms, 10 inkl. moms

Övriga tjänster och avgifter

Tillkoppling utanför arbetstid

Om anläggningen är frånkopplad vid inflytt och du vill att anläggningen tillkopplas utanför ordinarie arbetstid tillkommer en avgift på 1000 kr. HEM:s elmätare är fjärrmanövrerade vilket innebär att vi på distans medger tillslag och att du själv får tillkoppla anläggningen via brytaren på elmätaren. Kontakta din hyresvärd om du inte har tillgång till elmätaren.

Frånkoppling vid avtalsbrott

Vid frånkoppling enligt avsnitt 6 i de Allmänna avtalsvillkoren debiteras en avgift om 500 kr för frånkoppling och 500 kr för återinkoppling (ej momspliktig tjänst).

Kontakta oss

Vår kundservice hjälper dig gärna med dina frågor! Vi har flera sätt att komma i kontakt med oss på. Sök bland vanliga frågor och svar, använd vår chattfunktion, maila oss, ring oss eller använd vårt formulär längst ner på sidan.

I ständig beredskap - dan elanläggningsansvarig hem jobbar med elledningar

I ständing beredskap

Elen är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Därför finns Dan och hans kollegor här hos oss - dygnet runt, varje dag. De ser till att din kaffebryggare kokar ditt livsviktiga kaffe, såväl på julafton som en helt vanlig måndag.

Ersättning vid strömavbrott

Vår ambition är att du ska ha tillgång till den el du behöver, varje timme av varje dygn. Men ibland uppstår ändå strömavbrott. Då kan du, enligt Ellagen, ha rätt till ersättning eller skadestånd.