Alltid redo på Växtvärket

Från miljölektioner på HEM:s kunskapscenter Växtvärket, ute på skolor till studiebesök på återvinningscentraler och värmeverket.

Skolinformatör Kristofer Arvidssons arbetsdagar kan skilja sig åt en hel del. Med uppdraget att utbilda våra yngsta medborgare i hållbarhet, miljö och energifrågor gör han en viktig insats för framtiden. Och i vår händer det en massa nya spännande saker på Växtvärket.

Kristofer Arvidsson tog sommaren 2014 klivet från sitt dåvarande lärarjobb till att bli skolinformatör och studiebesöksansvarig på HEM. På den tiden var nuvarande kunskapscentret Växtvärket bara en vision och en önskan i hans och hans kollegors huvud, men drömmen skulle realiseras inom de kommande åren.

Tillsammans med en rad samarbetspartners lyckades Kristofer och HEM bygga upp Växtvärket, döpt av en duktig skolklass på Brunnsåkerskolan, till det fantastiska utbildningscenter det är i dag med cirka 3000 elevbesök per år. I Örjanskolans (nuvarande Engelska skolan) gamla idrottshall inryms ett helt hus med allt som finns i ett vanligt hem i form av vatten, sopor, energi, el, värme, mat och konsumtionsartiklar. Produkter och tjänster som vi alla använder och som på olika vis påverkar miljö och klimat.

Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete
Växtvärket, Kunskapscenter, Hållbart arbete

Vi kan nog lova att alla elever som en gång satt sin fot här för lektioner och olika uppdrag kommer att minnas det och vad de fick lära sig under timmarna i utställningen.

Växtvärket är ett av HEM:s stolta projekt som ständigt utvecklas med Kristofers hjälp och i samarbete med andra aktörer i samhället. Just nu för han till exempel samtal med bostadsbolaget HFAB om ett samarbete liksom med Laholmsbuktens VA, LBVA, som varit inblandad i utställningen om vårt vatten, badrummet, toalett, dusch och tvätt.

Att ha samarbeten på Växtvärket där eleverna kan lära sig mer blir en naturlig samlingspunkt för hållbarhet över bolagsgränserna.

Ett annat spännande projekt på gång är ett samarbete där Växtvärket tillsammans med Högskolan och företaget Foxway sökt pengar från KK-stiftelsen för att kunna undersöka hur ”digitala tjänster kan bidra till mervärde när det kommer till kommunikation och lärande om smart energianvändning och hållbarhet”.  I projektet vill man bland annat undersöka hur virtuella miljöer kan utformas för att på bästa sätt stödja lärande och bidra till att barn, unga och allmänhet lär sig mer om återvinning och smart energianvändning.  

Enligt Kristofer tog Högskolan kontakten kring projektet och den 5 april vet man om pengar beviljats.

- Min del blir att fylla på med innehåll och sedan forskar högskolan kring lärandet. En positiv sak är att vi kan ta fram virtuella lektioner som kan användas på andra håll för dem som inte kan ta sig hit till Växtvärket, förklarar Kristofer.

Han understryker att det absolut inte handlar om att ersätta de fysiska besöken i utställningen utan att det kan bli ett värdefullt komplement så att fler elever får möjlighet att lära sig om HEM:s verksamheter, hållbarhet och energi. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta många år innan det är färdigt, men det är helt klart spännande.

Det är roligt när man idag möter elever på gymnasiet som berättar att de träffat mig på Växtvärket för ett antal år sedan och att de minns hur kul det varKristofer Arvidsson
Skolinformatör, Växtvärket

Kristofer Arvidsson

Skolinformatör, Växtvärket

Återvinning på Växtvärket
Elev cyklar el på växtvärket

Mer aktuellt i närtid är den utställning och interaktiva lektion som just nu planeras i Växtvärkets andra stora sal på temat ”Kris på Växtvärket”. I ett samarbete med Naturskolan och Skapande skola ska besökande skolklasser under vecka 12 få vara med i en situation där mycket av det vi tar för givet till vardags som rent vatten, el och värme försvunnit. Det blir sedan upp till eleverna att med olika verktyg och utrustning lösa uppdrag runt om i huset precis som de skulle gjort vid en riktig kris.

- Det händer så mycket runt om oss just nu som eleverna har frågor om. Vi vill stötta upp och fånga upp det som händer och jobba med aktuella frågor för mellanstadiet på det här sättet där eleverna själva får vara med och lösa problem, förklarar Kristofer Arvidsson.

I lektionerna förvandlas Växtvärket till ett hyreshus där det bor en politiker, en familj och en händig vaktmästare. Tanken utgår från ”escaperoom”  där situationer uppstår och saker ska lösas för att man sedan ska kunna ta sig vidare till nästa uppdrag.

Det är inte krig. Det ska inte kännas för läskigt, men något har hänt, ett sabotage, så att saker slutat fungera. Finns inget vatten måste vi rena det vi har, finns ingen el får vi använda vevficklampan. Här handlar det om att samarbeta och att öva sig på krisberedskap.

Skådespelarna från Skapande skola, som tidigare varit med på teaterlektionerna Allemansråttan på Galgberget, agerar i de olika rummen tillsammans med eleverna.

Mycket spännande är alltså på gång för Växtvärket framöver därutöver ska de vanliga besöken och lektionerna inrymmas i schemat, odlingslektioner genomföras, den mobila utställningen Miljödetektiverna hyras ut till kommunens förskolor liksom lådcyklarna som också går att låna.

Är ni intresserade av att besöka Växtvärket? Läs mer på Växtvärkets hemsida och håll utkik i våra sociala kanaler för mer information framöver.

Studiebesök och skolinformation

Hos oss går kunskap och hållbarhet hand i hand. Därför är vårt arbete med skol- och studieinformation en av våra absolut viktigaste uppgifter - kanske till och med den viktigaste.

medarbetare hem

Våra medarbetare

Med över 80 olika yrkesroller har vi en bred variation av kompetenser inom bolaget. Lär känna några av våra medarbetare och ta reda på varför de har valt att arbeta på HEM och vad de gör om dagarna.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.