Planerade upphandlingar

På den här sidan hittar du upphandlingar som vi har planerade för året. Är du mer nyfiken på någon av upphandlingarna i listan så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Detta är listan på planerade upphandlingar under 2024. Vill du komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att ringa 035-190 190 alternativt maila oss på upphandling@hem.se

Bemanningstjänster
Rekryteringstjänster backupavtal via ADDA
Lönesystem
Backupavtal lönetjänst
Bakgrundskontroller
Renhållningsfordon A
Renhållningsfordon B
Renhållningsfordon C
Renhållningsfordon D
Nya nationella skyltsystemet ÅVC
Ombyggnad rökgasrening - Slangfilter P3
Kylmaskin Sjukhuset/Vapn
ELISA: Skorsten P1P2, målning och reparation
ELISA: Nedblåsningssystem (bottenblåsning) Pumprum FIAT
ELISA: Pumprum FIAT vattenprovtagning
ELISA Ny Ekonomiser till P1/P2 inkl. sotningsutrustning
ELISA Rörsystem till Ekonomiser
ELISA Rökgas & vattenrening (Flue Gas Treatment & Waste Water Treatment)
ELISA Rivning (FGT & WWT)
ELISA Civil (FGT &WWT)
ELISA El & Auto för (FGT & WWT)
ELISA El & Auto 9BJC ställverk
ELISA El & Auto Allmän kraft byggnad G,J och L
ELISA El/Automation till Ekonomiser
ELISA Inköp av 2-4 paket till ekonomiser
ELISA Flygaskutmating
Radiakportaler
Dokumenthanteringssystem
ELISA: Tryckluft
Målning av skortsten på Oceanen
Åtgärder inom ramen för projekt Säker Tipphall
Ev inköp av maskin
Ev nytt avtal om hjullastarförare på Kristinehed
Chattbot
Styr och övervakningsanläggningar
Fullmaktshantering
Batterilager
Aggregator
Inhämtning av slam
Upphandling avfallspåsar (till olika fraktioner)
Upphandling av nya portar till Optiska
Beräkningsprogram för fjärrvärme-/fjärrkylenät
Besiktning och åtgärder gatubelysning
Elmaterial inkl förrådshållning
Rörmontage fjärrvärme och fjärrkyla
Ombyggnad H4 Linehed 130 kV-fack (ALO)
Underhåll och service av termiska energimätare
Tilläggsavtal för dp-Heating
Slangar och kopplingar FJV/FJK

Förebyggande samarbete med Skatteverket

Då vi på HEM omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LUF) har vi en skyldighet att kontrollera att våra leverantörer betalar de skatter och avgifter som krävs.

Krav på SSG Entré vid våra produktionsanläggningar

SSG Entré

För att vistas i eller utföra arbete vid våra produktionsanläggningar krävs det att samtliga inblandade personer har utbildning i SSG Entré.

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

På HEM ska vi arbeta affärsmässigt med våra inköp genom att nyttja kompetens och konkurrens på leverantörsmarknaden. Vi tror att framgångsreceptet till detta är goda relationer med våra leverantörer. Relationer som präglas av öppenhet, helhetssyn och långsiktighet.