View of traditional Scandinavian timber houses in autumn season at sunset

Nu är vi halvvägs med alla elmätarbyten

Är du en av alla Halmstadbor som fått sin elmätare utbytt i år? Om inte så kommer du i alla fall snart att vara det. Före nästa vår beräknar vi att alla våra elkunder ska ha fått sin gamla mätare utbytt och i det arbetet har vi på HEM tagit hjälp av Hydrostandard. Vi följde med deras tekniker Gabriel Wickström för att lära oss lite mer.

Utvecklingen går snabbt i dagens samhälle och allt fler hushåll investerar i till exempel solpaneler. Ny teknik kräver modernare system för framtiden. Många kunder är idag också väldigt medvetna om både elpriser och sin konsumtion och vill själva följa och kunna påverka sina olika mätvärden under dygnet.

Utifrån det kom för ett par år sedan regeringsbeslut om att alla hushåll före år 2025 ska få nya modernare elmätare och att elbolagen ska ombesörja bytet.

I Halmstad har HEM anlitat Hydrostandards personal för jobbet och idag åker åtta tekniker runt och byter hushållens mätare i snabb takt, cirka 800 under en bra vecka.

Flera tusen byten

Gabriel Wickström är redan i full gång när vi träffar honom i ett villaområde på Bäckagård. Han har jobbat med mätarbytena sedan i april och själv hunnit med flera tusen byten. Vid det här laget har rutinen satt sig och bytet går riktigt fort kan vi konstatera.

Allra snabbast går det i flerfamiljshus där mätarna brukar sitta centralt och teknikern inte behöver knacka på dörrar och presentera sig och uppdraget. En sådan dag kan man hinna med upp till 50 byten. Ute i villaområdena blir det mer sociala kontakter och samtal med kunderna vilket innebär att man hinner något färre byten per dag.

Matarbyte.PNG

Majoriteten kunder är glada och positiva när man kommer, enligt Gabriel Wickström. Någon har haft synpunkter på den modell av mätare som HEM valt, men där är det lika för alla kunder eftersom modellen är upphandlad efter de regler och kriterier som finns.

De flesta har ju koll på att vi kommer efter att ha fått utskicken före besöken så de blir inte överraskade, säger Gabriel Wickström.

Brev med information

Några veckor innan bytet får hushållen brev med information både från HEM och Hydrostandard. Man kan också gå in på de båda bolagens hemsida och läsa mer.

Inför besöket finns det lite man som kund kan tänka på, enligt Peter Addicksson, mätinsamlingsingenjör på HEM Nät.

Det viktigaste är att stänga av känsliga apparater och teknik eftersom strömmen bryts medan mätaren byts. Och se till att det går att komma åt mätaren så att ingenting står i vägen. Sitter den inne måste teknikern så klart också komma in för att byta den, säger han.

De mätare som nu byts ut är mellan 12 - 15 år gamla. De nya är försedda med en så kallad HAN-port vilket ger möjlighet för hushåll att styra och följa sin konsumtion i realtid. 

För vår del på HEM som elbolag betyder mätarbytet att vi får ännu bättre koll på elnätet och att strömavbrott registreras snabbare och effektivare. Då kan vi också åtgärda avbrott snabbare, säger Peter Addicksson.