4Y6A6702.JPG

Hållbart fokus ger människor ny start

Att hållbarhet är ett viktigt ord för ett energi- och miljöbolag som HEM är väl ganska självklart. Det man ofta glömmer är nog att hållbarhet är mer än miljö eller ekonomi. Den sociala biten är minst lika viktig. Hur vi tar hand om varandra i samhället och på jobbet till exempel. På HEM har vi en rad insatser i gång för att till exempel hjälpa fler in i arbetslivet.

Thomas Brinck har arbetat på avdelningen internservice i några år och agerar mentor till en rad personer som av olika anledningar hamnat en bit från arbetsmarknaden, men som genom olika praktikjobb, arbetsträning och habilitering får en ny chans på HEM.

Under de senaste åren har tolv personer deltagit i programmet och av dem har sju gått vidare till anställningar, antingen hos HEM eller hos andra arbetsgivare.

Krav efter förmåga

Viktigast i uppdraget med att få in människor i arbetslivet är, enligt Brinck, att se till varje individs förutsättningar och behov. Att anpassa arbetstid och arbetsuppgifter och krav efter förmåga. Det kanske låter slappt, men det är de små detaljerna som kan välta båten eller få den att segla fritt och vinna loppet.

4Y6A6712.JPG

Vi har människor med många olika typer av bakgrund och problematik. Några har haft psykiska besvär som gjort det svårt för dem med sociala kontakter. Andra har språket som ett hinder. Det är en seger varje gång man ser hur det vänder och personerna börjar öppna upp, få mer energi och glädje och kan ta för sig, säger Thomas Brinck.

Arbetsuppgifterna för dem som arbetstränar på HEM är varierande. Allt från trädgårdsarbete, arbeta på återvinningscentralerna, tvätt av fordonsparken, reparationer och mekanik till att hjälpa kunder med besöksbrickor och annat i Vågen på Kristinehed.

Att det finns många arbetsuppgifter underlättar ju också för dem som kommer hit. Om något arbete inte fungerar så finns det annat att byta till i någon annan verksamhet, förklarar Brinck.

Behov av arbetsplatser

Att det finns ett stort behov av arbetsplatser som kan ta emot personer med lite olika behov av stöd och arbetsträning har blivit alltmer uppenbart, enligt Thomas Brinck. Han får kontinuerligt samtal med förfrågningar om nya platser, men det fungerar inte att bara ta emot för att göra någon glad.

Vi måste ta ansvar för dem som kommer och faktiskt hinna med att vara handledare. Det går inte bara att skicka ut någon på jobb utan den sociala biten och stödet längs vägen är viktigt. Att prata, fika, följa med i bilen ut emellanåt.

Daglig verksamhet är en annan samarbetspartner för HEM sedan många år vare sig det handlar om att hjälpa till med enstaka initiativ eller mer permanent som den grupp som utgår från kunskapscentret Växtvärket och där arbetar med allt från städning till paketering av kundutskick, snickerier och parkarbeten.

Deltagarna där gör ett jättefint arbete åt HEM och det märks att de också känner sig uppskattade och att deras insats är värdefull. De skiner upp varje gång man träffas.

Vad får då bolaget HEM ut av engagemanget med arbetsträning, språkträning och allt det andra? Ja, rent egoistiskt skulle man kunna tro att det är en varumärkesgrej att visa sig ”snäll och duktig” och inte bara är ett hårt och kallt företag som producerar el och värme. Men det är så mycket mer.

Hoppas fler tar chansen

Det riktigt värdefulla är ju ändå att de här personerna får en ny livschans efter att ha varit sjuka, gått in i väggen, varit isolerade eller någon av 100 andra anledningar till att man söker sig till oss. Här får man en chans att bygga upp sig och sitt liv i lugn och ro med krav efter egen förmåga.

Att få fika med kollegor och ingå i ett socialt samspel det låter självklart för de flesta av oss men för vissa är det just det som blir början på något helt nytt. Jag hoppas att fler bolag tar chansen att få bli en sådan del i någons liv. Det ger också mycket tillbaka för oss som arbetar med det, säger Thomas Brinck.