Beviljat klimatinvesteringsstöd för laddstolpar i Halmstad

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om att bevilja klimatinvesteringsstöd till oss på HEM för att installera publik laddinfrastruktur i Halmstads kommun. I praktiken innebär det ungefär hälften av de stödberättigande kostnaderna för laddinfrastrukturen.

Klimatinvesteringsstöd sökte vi totalt sett för etablering på tolv platser utspritt i kommunen. Nu har Naturvårdsverket beviljat stöd för elva av dessa. Totalt sett handlar det om 232 ladduttag. Stödet kommer bidra till att bygga en infrastruktur som främjar övergången till elektriska fordon och ökar möjligheten för hållbart resande.

Följande platser i Halmstads kommun är beviljade klimatinvesteringsstöd:

Plats

Antal ladduttag

Stationsgatan vid Resecentrum

25

Halmstad Arena

30

Torggaraget

25

Torsgatan, stora parkeringen vid Feldts

30

Tylösandsvägen mellan Punch och Hygge

16

Söderpiren, västra stranden

22

Getingeskolan

16

Stenstorpshallen

16

Söndrumsskolan

16

Örjans vall

20

Furulundsbadet Oskarsström

16

Totalt

232

Laddstolpar HEM

För att få stöd har HEM åtagit sig att uppfylla specifika kriterier som fastställts av Naturvårdsverket, tex tillförd effekt om minst 22 kW per laddpunkt med minst 2 kW per laddpunkt vid lastbalansering, samt att anläggningarna ska vara etablerade senast den 30 juni 2024.

Detta steg markerar en viktig milstolpe i Halmstad kommuns strävan efter att främja hållbara transportlösningar och minska koldioxidutsläppen. Med den nya laddinfrastrukturen kommer invånarna i Halmstads kommun att ha ökad tillgång till laddningsmöjligheter för sina elfordon, vilket i sin tur kommer att bidra till att skapa en renare och grönare miljö för framtida generationer.