Fortfarande möjligheter för solanläggningar trots begränsningar i elleveranserna

Kanske har du nåtts av nyheten att vi på HEM tvingats pausa alla nyanslutningar av större solanläggningar till vårt nät då det saknas kapacitet i regionnätet för att ta emot nya elleveranser? Men vad innebär det för dig som vill installera solceller i din verksamhet? Är loppet kört? Inte alls! Det finns möjligheter både på kort och längre sikt och där hjälper vi er gärna att hitta lösningar som passar er.

”Se möjligheterna före begränsningarna” lyder ett modernt ordspråk som ofta används i företagssammanhang för att motivera och peppa. Situationen med kapacitetsbrist i regionnätet och anslutningspaus för solanläggningar känns förmodligen mer som en begränsning än möjlighet. Men eftersom situationen är så komplex bad vi Henrik Schmidt, affärsansvarig på HEM, förklara hur vi även fortsättningsvis kan hjälpa er kunder framåt i den situation som just nu råder.


Vad innebär anslutningsbegränsningen för företagare som planerat för solcellsproduktion?

För det första behöver din anläggning anpassas för att till största del täcka din egen verksamhets elförbrukning.

Det hjälper din solcellsleverantör dig med genom att du ger dem tillgång till dina timvärden för din verksamhets elförbrukning. Det där skiljer sig inte så mycket åt mot hur processen är idag förutom att vi behöver anpassa oss mot begränsningarna i elnätet. Er produktion ut mot elnätet kan i dagsläget vara max 43,5 kW.

Henrik Schmidt

Affärsansvarig Energikomfort

Vem berörs av pausen?

Kunder som redan gjort en beställning och fått en godkänd föranmälan med signerad offert före den 1 september berörs inte alls av pausen. Detsamma gäller kunder som redan har en installerad anläggning.

Kunder (främst villakunder) som vill bygga så kallade mikroproduktionsanläggningar (på max 43,5 kW 63 A) berörs inte heller av pausen eftersom de ligger under maxgränsen. De som berörs är de som står i startgropen till att investera i en större solanläggning än 43,5 kW och ännu inte fått en föranmälan godkänd.

Är du en av dessa kunder med solcellsplaner kanske det känns hopplöst nu, men vi kan fortfarande hjälpa er att skaffa en solanläggning genom att till exempel anpassa er anläggning för att inte överstiga maxvärdet för att exportera 43,5 kW ut på elnätet.

Vi kan också koppla till dynamisk strypning till din anläggning. På det sättet kan vi bygga en större anläggning till dig med de skalfördelar som det innebär. När E.ON sedan löst kapacitetsbristen i sitt regionala nät och vi får grönt ljus att exportera utan begränsningar kan vi justera den dynamiska strypningen och exportera mer av din el ut på nätet, säger Henrik Schmidt.

Med dynamisk strypning kan du som kund i framtiden också hantera tillfällen då det kan kosta pengar att exportera el när det råder stor överproduktion i Sverige. Det är dock ingen hemlighet att E.ON flaggat för att det kan ta flera år innan man löst kapacitetsproblemet i nätet då det är långa ledtider i projektering och åtgärder.

Kraftledning


Svarte Petter

Så är allting frid och fröjd för både HEM och alla kunder när väl investeringarna genomförts i regionnätet?

I den bästa av världar hade vi svarat ja, men tyvärr finns det även då risk för moln som skymmer, i det här fallet, våra solcellsanläggningar.

När regionnätsinnehavaren väl ger oss grönt ljus att släppa till mer el till nätet riskerar HEM nämligen ändå att stå med den berömda Svarte Petter så att vi ändå får problem att ta emot all överskottsel.

Vi har som mål att alltid ansluta våra kunder så fort vi bara har möjlighet Men dagens produktion går snabbare att bygga än vad det går att bygga nät. För varje anslutning måste HEM noggrant beräkna hur det påverkar elnätet och beroende på storlek av anläggning tar anslutningen mer eller mindre tid, beroende på hur vi behöver bygga och förstärka elnätet.

Vi har som mål att alltid ansluta våra kunder så fort vi bara har möjlighet Men dagens produktion går snabbare att bygga än vad det går att bygga nät. För varje anslutning måste HEM noggrant beräkna hur det påverkar elnätet och beroende på storlek av anläggning tar anslutningen mer eller mindre tid, beroende på hur vi behöver bygga och förstärka elnätet.

Även batterier berörs

I nuläget är det dessvärre inte heller bara solcellsanläggningar som berörs av anslutningsbegränsningarna. Detsamma gäller även större batterier. Batterilagring är, liksom solcellsanläggningar, hett sedan en längre tid tillbaka och här finns det många olika användningsområden. Det vanligaste idag är att ansluta sig till Svenska Kraftnäts, SVK, stödtjänster för flexibilitetsmarknaden. Flexibilitetsmarknaden spelar en viktig roll för att hålla vårt elnät i balans, kring 50 Hz, och med mer oreglerbar elproduktion i vårt elsystem blir behovet av flexibilitet större.

Tyvärr innebär kapacitetsbristen i regionnätet att samma begränsningar som för solceller även omfattar batterier. Det går alltså inte att exportera el vid större abonnemang än 43,5 kW. Önskar man ansluta ett batteri på mindre än 43,5 kW går det fortfarande. Har man redan anslutna batterier på max 43,5 kW är det heller inga problem.

Det finns många möjligheter framöver för batterier och behoven kan variera för olika verksamheter. Som företagare kan man också arbeta med flexibilitet genom att tillfälligt minska sitt elbehov och på så sätt ansluta sig till flexibilitetsmarknaden. På HEM arbetar vi med att ta fram nya tjänster som hjälper företagen att bli mer flexibla och på så vis vara en del av ”ekosystemet”, säger Henrik Schmidt.

Möjligheter finns!

Han hoppas att de bistra nyheterna om anslutningspausen för större anläggningar inte fått våra företagskunder att ge upp hoppet.

- Vi berättar gärna mer om vilka möjligheter som finns utifrån var man står idag i sin verksamhet. Har man frågor och synpunkter hoppas jag att man vänder sig till oss så att vi tillsammans kan hitta lösningar. Det finns en hel del att göra även i den situation vi befinner oss i just nu, konstaterar Henrik Schmidt.

Hur gör du om du vill veta mer?

Slå oss en signal på 035-190 190 alternativt kontakta din kundkontakt/säljare. Vi hjälper dig!

Hållbara lösningar för våra kunder

Ta del av hur vi har hjälpt kunder runtom i Halmstads kommun med hållbara och smarta energilösningar.

Installation av solceller på villatak

Välj solceller till din villa

Anledningarna till att investera i solcellspaneler på ditt hustak är många. Det är skönt att kunna producera din egen el när elpriserna skenar. Förhoppningsvis gör det att du sparar lite pengar i slutändan.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på HEM är hållbarhet i centrum och vi arbetar ständigt mot vår vision: En enkel och miljösmart vardag för våra kunder, både idag och i morgon.