Sopärende till kommunstyrelsen

I morgon, tisdagen den 29 augusti, är det kommunstyrelsens tur att säga sitt om vilket insamlingssystem Halmstad ska ha för fastighetsnära insamling av förpackningar när ansvaret för detta läggs på kommunerna. Styrelsen på HEM beslutade före sommaren att föreslå optisk sortering som modell eftersom Halmstad redan har en anläggning för det systemet.

Det var på HEM:s styrelsemöte den 31 maj som ledamöterna föreslog en utökning av den optiska sorteringsanläggningen för att möjliggöra sortering av fler material när kommunerna tar över förpacknings- och tidningsinsamlingens uppdrag 2027. Alternativet till den optiska sorteringen var att införa fyrfackssystem i Halmstad. Båda systemen ses som smidiga för hushållen som antingen sorterar sina förpackningar i olikfärgade påsar som läggs i soptunnan för optisk sortering eller sorterar materialen i flera olika fack i två större tunnor.

Fungerande anläggning

Fördelen med att behålla och bygga ut det optiska systemet för Halmstad är främst att en fungerade anläggning redan finns och att hushållen sedan 2017 känner till den gröna påsen för matavfall och hur det funkar. Det går att behålla en tunna, befintliga sopbilar och relativt enkelt bygga ut befintlig anläggning med fler linjer och avläsningskameror för färgade påsar. Även om båda systemen kräver stora investeringar blir en utökning av optiska anläggningen därför billigare.

Ökad sortering

Syftet med att kommunerna ska tillhandahålla FNI, fastighetsnära insamling, för pappers-, glas-, plast och metallförpackningar är att öka andelen material som återvinns genom att förenkla källsorteringen och insamlingen för konsumenterna. Ansvaret för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning ligger på varje hushåll, men vilken metod den här insamlingen ska ske med är upp till varje kommun att besluta om.

Fullmäktige härnäst

När kommunstyrelsen har sagt sitt i morgon går ärendet vidare till kommunfullmäktige. Det är nämligen politikerna i fullmäktige som den 21 september ska fatta det slutgiltiga beslutet om val av insamlingssystem för just Halmstad.

Optisk sopsortering

Optisk sortering vann i kommunstyrelsen

En majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsen beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som står modell för hushållens återvinning och fastighetsnära insamling av förpackningar då detta blir obligatoriskt för alla kommuner till år 2027.

Optisk sopsortering

Fullmäktige röstade igenom optiska systemet för framtiden

En majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som ska hjälpa Halmstads hushåll med förpackningsåtervinning då fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatoriskt för alla kommuner senast 2027.

Våra återvinningscentraler

Varmt välkommen till våra fyra återvinningscentraler runt om i Halmstad kommun. Här kan du lämna ditt gamla kylskåp som slutat fungera, virke som är murket, målarfärg, däck med mera. Under respektive central kan du läsa mer om vad du kan lämna där samt se våra öppettider.