Lever sina värderingar

På Höganäs vill man göra mer med mindre

Med målet att ”få industrin att göra mer med mindre” hittar Höganäs i Halmstad ständigt nya sätt att förvandla gårdagens skrot till dagens metallpulver för morgondagens teknik och produkter. Med eld, värme, vatten och luft framställer man i Halmstadanläggningen det berömda pulvret. 

Bortanför järnvägsspåren på Stålverksgatan tronar Höganäs i Halmstads anläggning upp sig och verkar sträcka sig fler kvarter längs gatan. Själva fabriken uppfördes redan 1916 i Halmstad men blev uppköpt av Höganäskoncernen 1991. Idag är man 105 anställda i Halmstad med ytterligare cirka 25 personer inhyrda för olika kompetenser. Av medarbetarna är endast tolv anställda kvinnor, något som man gärna ser utökas med fler. I hela koncernen är 17 procent kvinnor och målet är att åtminstone nå upp till 25 procent.

Innanför väggarna i Halmstadanläggningen tillverkas metallpulver av diverse skrot för försäljning till kunder inom en mängd olika tillverkningsbranscher som bilindustrin och processindustrin. Koncernens olika anläggningar runt om i världen kan ta fram cirka 3500 specifika produkter och kvaliteter för att möta varje kunds unika behov.

Tillsammans med Höganäs Mikhail Lukin
Tillsammans med Höganäs gjuteri
Tillsammans med Höganäs - KontrollrumTillsammans med Höganäs - Kontroll

Avancerade material

Höganäskoncernen ägs av FAM (ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna) och Lindéngruppen och har 2400 anställda i 15 länder, mestadels i Europa men även i Brasilien, USA, Indien, Kina, Japan och Sydkorea. 2022 hade koncernen en omsättning på drygt 12,2 miljarder kronor.

Produkterna har utvecklats från uppstartens stenkol och saltglaserade lerkrukor till dagens avancerade material för exempelvis bilindustrins kugghjul, friktion i växellådor och ventiler. Som många andra företag arbetar man nu också på nya sätt för att möta behoven inom elektrifiering och minska klimatavtrycken inom egen produktion.

Anläggningen i Halmstad har vuxit rejält sedan starten. För en besökare är korridorerna en labyrint när man ska hitta rätt till anläggningschef Mikhail Lukin som själv har en bakgrund som ingenjör och arbetat inom stålindustrin sedan utbildningen. 2018 kom han till Halmstad och blev 2022 ansvarig för anläggningen.

Tillsammans med Höganäs - Gnistor
Tillsammans med Höganäs - Smältdegel

Lever sina värderingar

Många anställda har arbetat länge i bolaget, några har kommit tillbaka efter att ha jobbat på andra ställen några år och flera stycken har gjort en karriärresa internt till nya tjänster precis som Mikhail Lukin. Det känns som att både yrkesstoltheten och lojaliteten är god. Enligt Mikhail Lukin är bolagets värderingar något som man lever efter i arbetsdagen. Något fritt återgett står dessa för Kundernas framgång i fokus, Hållbarhet, Långsiktigt värde och Respekt för varandra.

– En kollega har snart arbetat här i 50 år. Då är det ju något man verkligen gillar med sitt jobb, säger Mikhail Lukin. 

Precis som för HEM och många andra bolag är rekrytering av personal en av utmaningarna för framtiden hos Höganäs i Halmstad. Det saknas utbildad personal inom en rad yrkesgrupper. Dit hör till exempel elektriker och ingenjörer där man konkurrerar med många branscher men också personal för just deras nisch. Dessutom vill man gärna ha in medarbetare med erfarenhet. En operatör behöver till exempel upp till ett års utbildning för att klara det grundläggande uppdraget.

Teknikchef Peter Strandberg minns förr när man kunde ta in gymnasieungdomar på sommarjobb och väcka intresse för jobben.

-    Det är inte lika lätt idag, Vi har samarbete med universitet och traineeutbildningar och vi hjälper våra egna mekaniker och elektriker att plugga parallellt med jobbet till ingenjörer. Men vi måste få ungdomarna att upptäcka möjligheterna tidigare för att de ska utbilda sig för industrin.

På grund av fabriksmiljön glömmer nog en del vilket högteknologiskt arbete som görs för att skroten som kommer in ska omvandlas till metallpulvret. Dessutom pågår parallellt ett jättearbete för hållbarhet, arbetsmiljö, jämställdhet och allt annat som är konkurrens- och hygienfaktorer idag i alla branscher. 

Tillsammans med Höganäs - Gjuteri
Tillsammans med Höganäs - Smältning
Tillsammans med Höganäs - Mikhail Lukin i gjuteriet
Tillsammans med Höganäs - Gjuteri

– Vi tog beslutet då att inte köra anläggningen mornar och kvällar när det var förhöjd risk för frånkoppling. Vi stod still för att bidra till en jämnare energibalans i nätet. Anläggningen klarar stopp och det går ganska snabbt att starta om produktionen, förklarar Mikhail Lukin.

Kostsam process

Ett besök i fabriken är spännande för vem som helst med de stora ugnarna där skrotet smälts under buller och brak, blixtar och dunder som påminner en utomstående om eldarna i Mordor i Peter Jacksons Sagan om ringen. 
Ugnen ska upp till 1600 grader för att skrotet på 50 minuter ska bli en rinnande lava. Processen övervakas och sköts från kontrollrummet intill. När skrotet släpps ner rullas skyddsmarkisen framför rumsfönstret ner för att förebygga ”stenskott” i rutan. Under en bra dag får man här fram 52 ton flytande stål i timmen.

Smältningen är det moment som kostar mest i produktionen. Där går det åt enorma mängder energi. Inte konstigt att Höganäs i Halmstad är en av de största elkonsumenterna i hela elprisområde 4 och att man varje månad lägger ett större belopp på just el.

Men är man stor och stark måste man också vara snäll, som Bamse sa. Med så hög förbrukning kommer också ansvar vid risk för att elen/effekten inte räcker. Många minns säkert Svenska kraftnäts varningar förra vintern om att elnätet riskerade att kopplas ifrån om effekten vid givna tidpunkter inte skulle räcka. 

Efter smältugnen går det flytande stålet genom en rad olika steg med vatten och torkning för att slutligen bli det fina metallpulver som kunderna efterfrågar. Allt som allt tar hela processen från skrot till pulver tre, max fyra timmar.

Tillsammans med Höganäs - två personer i gjuteriet

Samarbete kring fjärrvärme

Med så mycket värme och energi är det ju inte konstigt att Höganäs och HEM för ett antal år sedan såg samarbetsmöjligheter kring en del av den spillvärme som oundvikligen uppstår i processen. Sedan dess arbetar man tillsammans för att hitta nya sätt att kanalisera värmen ut i fjärrvärmenätet så att den kommer fler till nytta.

– Fjärrvärmen är ett naturligt samarbete med HEM. Vi har också indragen fjärrkyla och tittar på möjligheten att använda den mer. Det vore spännande att hitta nya sätt att arbeta mer tillsammans för fjärrvärme i nya områden. Vi vill ju också ta ett större ansvar för hållbarhet och planetens framtid, säger teknikchef Peter Strandberg.

En jätteutmaning inför framtiden är att den största råvaran, järnbaserat skrot, förväntas bli en bristvara. Redan idag är det konkurrens på marknaden. För att få den höga kvaliteten på metallpulvren krävs rent material utan föroreningar varför man är ganska petiga med vad man tar in. En av leverantörerna är Stena Recycling. 90 procent av det som används är vitvaror som exempelvis kylskåp.

– Eftersom kvaliteten är av yttersta vikt, prioriterar vi att alltid välja rätt material för processen, säger Mikhail Lukin.

Ett annat område man jobbar hårt på är arbetsmiljö och framför allt då säkerheten för alla som jobbar i produktionen. Med ugnar på över 1500 grader, tunga fordon och maskiner, lyftkranar och löpande band är all personal engagerad i att säkra sin arbetsmiljö.

Tillsammans med Höganäs - Person
Tillsammans med Höganäs - Person
Tillsammans med Höganäs - Smältning i gjuteriet