Silhuettbild_hela_DSC_2018.JPG

Vi tar hand om ditt avfall

På vår miljöanläggning Kristinehed kan ditt företag lämna avfall. Ditt avfall vägs i vår vågstation och därefter tar vi hand om det på bästa och mest miljösmarta sätt.

BA2_0777-1_HEM.jpg

Kristineheds miljöanläggning

Öppettider: Mån-fre kl 07:00 - 16:00 (lunchstängt kl 12:00 - 13:00)

Du som ofta lämnar avfall hos oss på Kristineheds miljöanläggning behöver ett företagskort. Med ett företagskort kan du själv registrera dina vägningar vid varje besök och vi kopplar naturligtvis kortet till ert befintliga kundnummer så att faktureringen går smidigt.

Vad kostar det?

Vi vill att produkter och tjänster som verkar för miljöns bästa inte ska kosta onödigt mycket. Istället vill vi hålla våra kunder nöjda och tillsammans verka för en ökad omtanke om vår miljö. Är du intresserad av prisuppgifter för våra avfallstjänster och produkter kontakta vår kundservice.

Mottagningsvillkor

För att vi ska kunna ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att avfallet är sorterat enligt våra anvisningar. Felaktigt avfall kan orsaka ökade utsläpp, driftstörningar och i allvarliga fall dyrbara produktionsstopp. Det är viktigt att våra leveransvillkor följs och observera att vi utför regelbundna stickprovskontroller på inlämnat avfall.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor! Vi finns bara ett samtal eller chatt bort.