Silhuettbild_hela_DSC_2018.JPG

Vi tar hand om ditt avfall

På Kristinehedsverket kan ditt företag lämna avfall. Ditt avfall vägs i vår vågstation och därefter tar vi hand om det på bästa och mest miljösmarta sätt.

BA2_0777-1_HEM.jpg

Kristinehedsverket 

Du som ofta lämnar avfall hos oss på Kristinehedsverket behöver ett vågkort. Med ett vågkort kan du själv registrera dina vägningar vid varje besök och vi kopplar naturligtvis kortet till ert befintliga kundnummer så att faktureringen går smidigt.

Öppettider: Mån-fre kl 07:00 - 16:00 (lunchstängt kl 12:00 - 13:00)

Vad kostar det?

Vi vill att produkter och tjänster som verkar för miljöns bästa inte ska kosta onödigt mycket. I stället vill vi hålla våra kunder nöjda och tillsammans verka för en ökad omtanke om vår miljö. Är du intresserad av prisuppgifter för våra avfallstjänster och produkter kontakta vår kundservice.

Mottagningsvillkor

För att vi ska kunna ta hand om avfall på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att avfallet är sorterat enligt våra anvisningar och uppfyller mottagningsvillkoren. Felaktigt avfall kan orsaka ökade utsläpp, driftstörningar och i allvarliga fall dyrbara produktionsstopp. Det är viktigt att våra mottagningsvillkor följs och observera att vi utför regelbundna stickprovskontroller på inlämnat avfall.

Mottagningsvillkor

Brännbart verksamhetsavfall max 50 cm

Brännbart verksamhetsavfall max 100 cm

 

Förfrågan om ett specifikt avfall

Har du ett avfall du undrar om du kan lämna till oss? Fyll i formuläret nedan så gör vi därefter en bedömning om vi kan ta emot avfallet, om det kräver särskild hantering och när du i så fall kan lämna det.

Förfrågan om att lämna avfall

Gör din förfrågan

Om du har ett avfall som du undrar om vi kan ta emot kan du ställa en förfrågan till oss. Använd formuläret och beskriv avfallet så utförligt som möjligt. Därefter kommer vi göra en bedömning om vi kan ta emot avfallet, om det kräver särskild hantering och när du i så fall kan lämna det.

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig! 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor! Vi finns bara ett samtal eller chatt bort.