Nybyggt batterilager ger HEM värdefulla insikter

På baksidan av kontoret på Flygstaden tronar sedan en tid HEM:s nya batterilager upp sig som fyrkantiga svampar ur gruset. Här ska HEM, som stödtjänst till Svenska kraftnät kunna leverera el vid behov men framför allt dra nyttiga erfarenheter inför framtida affärer med kunder som vill ha egna batterilager.

I ett växande samhälle, som dessutom måste ställa om från fossilt i skuggan av ett överhängande klimathot, blir behovet av energi och effekt allt större. Till år 2045 beräknas energibehovet i systemet ha fördubblats i Sverige. Under vissa perioder varje år, vintertid då det är mörkt och kallt, lever vi med ett reellt hot om en frånkoppling av nätet när alltför många vill använda mer el än vad som produceras specifika timmar.

Omställning till sol och vind går framåt men systemen är svårreglerade då dessa oftast är i drift de tider när behovet av elen är som minst. Därav de senaste årens stora boom inom batterilagring för både privatpersoner och företag. Att det satsas på batterilager är kanske inte så konstigt. Tekniken lämpar sig väl för att reglera elnätet vilket är ett kritiskt måste för att hålla elsystemet i balans. Ett batterilager kan nämligen användas för att laddas upp när det är för mycket kraft i elsystemet och tillföra kraft till systemet när det uppstår en bristsituation  

Höga ersättningar

Batterilager i sig är inget nytt, men det är under de senaste två-tre åren som det blivit mer lönsamt att investera i batterier. Bakgrunden är främst att ersättningarna för att göra batterierna tillgängliga som stödtjänst mot Svenska kraftnät, när balansen i nätet riskeras, är höga. Inköpskostnaderna/investeringarna är dessutom lägre nu än tidigare. Anläggningarna ger därför större avkastning snabbare och kunden kan räkna på en god kalkyl för sin investering.

I Halmstad finns idag ett 100-tal villor med egna batterilager samt ett antal större anläggningar. Vid HEM:s kontor på Flygstaden har bolaget nyligen uppfört ett eget batterilager på 0,4 MW. Inget jättebatteri men nog för en stödtjänst samt att kunna skaffa värdefulla insikter inför en förväntad paketering av en ny affär.

- Det är inte helt enkelt för en kund idag att komma i gång med eget batterilager. Det är många aktörer inblandade för att man ska kunna leverera elen som en stödtjänst och få betalt för det. Vi tror att tröskeln att investera i ett batteri blir lägre för många om man kan ta hjälp av oss på HEM. Vi har redan ett stort engagemang och lojalitet från våra kunder och tror det kan bli ett bra samarbete, säger Martin Bölander, affärsutvecklare på HEM.

Strategisk affär

Att HEM nu vill satsa på batterilager som en affär handlar mycket om relevans, att kunna erbjuda de produkter som kunderna efterfrågar, att följa med i utvecklingen och naturligtvis för att behålla kunder och kunna göra en strategisk affär för bolaget och ägarna kommunen.

- Vi valde att bygga ett eget nu för att se hur det fungerar med allt från beställning, leverans, entreprenad, avtalsskrivningar och drift. Utifrån det kan vi se på affärsmodeller utifrån de nyttor som ett batterilager kan leverera, säger Bölander.

Investeringen på Flygstaden hamnade på sex miljoner kronor vilket man, lågt räknat, ska ha betalat av på fem år. Intäkten beräknas till mellan 1 och 1,5 miljoner kronor per år som stödtjänst till Svenska kraftnät. En del ska även användas internt till solceller, elbilsladdning och kylsystem.

Värdena med eget batteri är flera. Främst som en stödtjänst genom avtal med nämnda Svenska kraftnät. Eftersom elnätet hela tiden måste vara i balans köper Svenska kraftnät upp tillgänglighet hos kunder med eget batteri. Kunden får då inte bara betalt för den el man faktiskt levererar vid specifika kritiska tidpunkter utan även för tillgängligheten även när elen inte används.

Win-win

Ett mer konkret värde i vardagen är naturligtvis möjligheten att kunna använda lagrad el vid tidpunkter då elpriserna kanske är höga och belastningen på nätet hög.

- Där blir det ju en win-win genom att man kan hålla nere fakturan och avlasta elnätet, förklarar Henrik Schmidt.

Ett tredje värde är naturligtvis att kunna leverera ett visst överskott ut på nätet vid tidpunkter då elpriset är högt. Det senare har försvårats något sedan regionnätsägaren EON stoppat nyanslutningar för större anläggningar på grund av flaskhalsar i nätet. Mindre anläggningar som villor kan dock fortfarande leverera ett visst överskott mot betalning.

- Vi tror mycket på det här. Batterier är här för att stanna som en del av det framtida energisystemet. Jag är övertygad om att vi får se att värdet för de olika nyttor som batterilager kan generera kommer att öka med tiden, säger Martin Bölander.

Kontakta mig företag

Kontakta mig

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar våra säljare dig så snart som möjligt för ett förutsättningslöst möte!

Vi hjälper dig!

Har du frågor och vill veta mer om fjärrvärme, energieffektivisering, fjärrkyla, el, laddlösningar eller solcellspaneler? Kontakta någon av oss så hjälper vi dig!

Artiklar Hållbarhet Halmstad

Hållbarhet

Hur arbetar vi på HEM med olika områden inom hållbarhet? ...och hur bidrar det till ett hållbart Halmstad? Här hittar du förhoppningsvis några av svaren!