Beslut om att utöka den optiska sorteringen

På HEM:s styrelsemöte den 31 maj beslutades att utöka den optiska sorteringsanläggningen för att kunna sortera fler material när kommunerna tar över tidnings- och förpackningsinsamlingens uppdrag 2027. Alternativet till den optiska sorteringen var att införa fyrfackssystem i Halmstad.

-I enlighet med tidigare fattade beslut och inriktning för kommunens insamling av hushållsnära avfall beslutade styrelsen idag att vidareutveckla den optiska sorteringsanläggningen. På så vis uppfyller vi Naturvårdsverkets nya krav om fastighetsnära insamling, säger Louise Uvenfeldt, styrelseordförande på HEM.

I juni 2022 presenterade Regeringen en ny förordning om producentansvar för förpackningar i Sverige vilken slår fast att kommunerna och inte FTI ska ansvara för att samla in förpackningsavfall från den 1 januari 2024. Kommunerna ska även tillhandahålla FNI, fastighetsnära insamling, för pappers-, glas-, plast och metallförpackningar från 2027.

Syftet med FNI är att öka andelen material som återvinns genom att förenkla källsorteringen och insamlingen för konsumenterna. Alla hushåll har ansvar för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Med vilken metod den här insamlingen ska ske är upp till varje kommun att besluta om.

Utökad sopsortering

Fördelen med det optiska systemet

Fördelen med att behålla och bygga ut det optiska systemet för Halmstad är främst att en fungerade anläggning redan finns och att hushållen känner till den gröna påsen och hur det funkar. Det går att behålla en tunna, befintliga sopbilar och enklare bygga ut anläggningen med fler linjer och avläsningskameror för färgade påsar.

- Det här beslutet kommer att påverka insamlingsmetoden för våra villor och fritidsboenden. Hushållen får det betydligt enklare att sortera fastighetsnära i de kärl som redan idag finns utplacerade hos dem, säger Louise Uvenfeldt.

Sopsortering

Sopärende till kommunstyrelsen

I morgon, tisdagen den 29 augusti, är det kommunstyrelsens tur att säga sitt om vilket insamlingssystem Halmstad ska ha för fastighetsnära insamling av förpackningar när ansvaret för detta läggs på kommunerna. Styrelsen på HEM beslutade före sommaren att föreslå optisk sortering som modell eftersom Halmstad redan har en anläggning för det systemet.

Optisk sopsortering

Optisk sortering vann i kommunstyrelsen

En majoritet av ledamöterna i kommunstyrelsen beslutade i dag att det blir den optiska sorteringen som står modell för hushållens återvinning och fastighetsnära insamling av förpackningar då detta blir obligatoriskt för alla kommuner till år 2027.

sopsortering kristinehed optiska

Alla sopor trivs i påse

Sedan en tid tillbaka arbetar HEM för att tillsammans med alla våra kunder slippa lösa sopor i alla tunnor. Framför allt jobbar vi på att få alla hushåll att förstå varför allt som slängs i tunnan ska vara förpackat i knutna påsar. Löst avfall ställer nämligen till det både för närmiljön och sorteringen.