BA2_9174-1_HEM.jpg

Tips och regler

För att sophämtningen i Halmstad ska fungera finns tips och regler som är bra att känna till. På den här sidan har vi samlat allt du behöver för att enkelt bidra till en smidig och hållbar sophämtning i Halmstads kommun.

Allt i påse med dubbelknut!

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan eftersom alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning. Där sorteras de gröna påsarna med matavfall ut, från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar. Använd dubbelknut på alla påsar.

Sopkarl_ovan_Rityta_1.png

Vid sophämtning:

Ställ ut soptunnan senast kl. 07.00. Kontrollera att den står enligt dekalen på locket. Tänk på att det ska vara gott om öppen yta runt om soptunnan, minst 50 cm åt alla håll. Det ska vara fritt från växter, murar, staket eller andra föremål samt fri höjd ovanför. Se till att vägen fram till fastigheten är framkomlig (minst 3,5 meter bred och fri höjd på minst 4,5 meter) och att det på vintern är skottat runt soptunnan. Till sist, kontrollera att locket är helt stängt. Därefter har du gjort allt vad som förväntas av dig för att din sophämtning ska fungera så bra som möjligt!

BA2_8933-1_HEM.jpg

Vill du veta mer om avfall i Halmstad?

Regler och priser avseende avfallshantering i Halmstad styrs av renhållningsordningen. Den beslutas i kommunfullmäktige och du hittar denna i sin helhet på Halmstad Kommuns webbplats.

BA2_9083-1_HEM.jpg

Undrar du något?

Har du någon fråga gällande renhållningstaxan? Kontakta vår kundservice!