Säker sophämtning HEM Halmstad - Bild på sopbil på trång gata

Säker sophämtning

För en säker sophämtning

Säker sophämtning

Alla bostadsområden i kommunen är inte optimerade för oss som tar hand om sophämtningen. På vissa ställen är infrastrukturen så gammal att det är svårt att komma fram. Och på andra ställen måste vi parkera långt bort och dra sopkärlen till sopbilen för att kunna tömma dem. Men det svåraste är att sitta bakom ratten och ha dålig sikt. Och samtidigt veta att det finns människor i närheten.

För att skapa en säker sophämtning och bra arbetsmiljö ser vi just nu över kommunens områden, våra rutiner och vilka möjligheter som finns.

Kommer detta att påverka mig?

I dagsläget kan vi inte svara på det. Just nu utreder vi i vilka av kommunens områden det finns problem som behöver lösas. I takt med att vi går igenom områdena kommer vi att kontakta de hushåll som berörs. Om du är ett av dessa kommer vi att kontakta dig för att se om vi gemensamt kan hitta en lösning som fungerar för alla parter.

Möt Manuel, en av våra sophämtare.

Möt Annica, trafikmiljöingenjör på kommunen

Möt vår transportchef Håkan.

Backkamera sopbil - säker sophämtning HEM

Vi håller oss uppdaterade.

För att minimera alla säkerhetsrisker är våra sopbilar utrustade med de absolut senaste säkerhetstekniska lösningarna. Allt från dubbla backspeglar och akustiska backningsvarnare till optisk varning och backkameror. Och för att hålla oss själva ajour har alla anställda relevant utbildning.

Fordon har blindzoner illustration

Få koll på blindzonen

Vi satsar stort på säkerheten. Men hur avancerade säkerhetssystem våra sopbilar än har finns det alltid ytor kring bilen som man inte kan se från förarhytten. Och när man rör sig i trafiken är det viktigt att man både är medveten om sig själv och alla fordon har ”blindzoner”.