varme001.jpg

När elen inte räcker

I vintertider ökar ofta risken för elbrist, eller snarare effektbrist. Emellanåt ombeds vi elkonsumenter att spara på elen, sprida ut vår användning över dygnet och undvika att använda el vid tidpunkter då de flesta gör det.

Kan elen kopplas från och varför?

Vid en alldeles för hög belastning i elnätet kan Svenska kraftnät, som övervakar det svenska elnätet, komma att beordra utvada elnätsbolag att koppla från användare i sina lokala nät. Om (och det är ett stort OM) Svenska kraftnät skulle tvingas göra detta så gör man det i syfte att rädda elnätet från en total krasch. Svenska kraftnät bestämmer hur mycket el som ska bort och hur länge. För dig som kund hade frånkopplingen upplevts som ett vanligt strömavbrott med skillnaden att det då släckts ett större område än vad som är vanligt.

Elnätsbolagen får efter en stund uppmaningen att kontrollerat och långsamt börja koppla på användarna igen. Det sker enligt en redan tidigare framtagen prioriteringslista, så kallad "Styrel", där kommuner, myndigheter och andra fått säga sitt om vilka samhällsviktiga verksamheter som bör prioriteras först. Det är alltså ingen idé att försöka kontakta sitt elnätsbolag för att få förtur eller ens information om när man själv får sin el tillbaka eftersom det inte går att påverka. Det handlar bara om att avvakta och inhämta information från de kanaler som finns där man bor. Sveriges Radio P4 är den informationskanal som främst används vid situationer som denna.

När elen kopplas på igen sker detta område för område och man försöker även att rotera in användarna så att ingen kund ska sitta för länge utan el. Det betyder att en kund som fått el kan bli av med den igen efter en tid för att andra kunder ska kunna kopplas på och få tillgång till el.

varme002.jpg

Vad kan du göra?

När elen ska tillbaka är det extra viktigt att undvika nya toppar i elnätet. Topparnauppstår ju när alla använder elen samtidigt. Vid en tillkoppling är det därför viktigt att alla solidariskt använder så lite el som möjligt. Det kan även vara bra att dra ner på inomhustemperaturen några extra grader.

För att undvika en situation där frånkoppling skulle bli aktuellt kan vi alla hjälpas åt att spara på den el som finns och samtidigt försöka att sprida ut vår förbrukning över dygnets alla timmar.

Har du frågor om effektbrist och manuell frånkoppling ska du inte tveka att slå oss en signal! 

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.