varme001.jpg

När elen inte räcker

I vinter har risken för elbrist diskuterats mer än på många år. Vi elkonsumenter har också ombetts att spara på elen, sprida ut vår användning över dygnet och undvika att använda el vid tidpunkter då de flesta gör det, oftast mornar mellan 06-09 och eftermiddagar 16-19. När allt drar i gång och startas upp samtidigt kan det nämligen vid specifika tidpunkter bli en överbelastning av nätet och det uppstår då en effektbrist/elbrist.

Men vad händer när elen kopplas från?

Svenska kraftnät, som övervakar det svenska elnätet, upptäcker att det är en kritisk obalans i elnätet och att användningen överstiger produktionen. För att rädda elnätet från en krasch beordrar man utvalda elnätsbolag att inom 15 minuter koppla från användarna på sina nät. Svenska kraftnät bestämmer hur mycket el som ska bort och hur länge. Det är sedan elbolagens ansvar att koppla ifrån så att det klarar kravet. För dig som kund upplevs frånkopplingen som ett vanligt strömavbrott med skillnaden att nu släcks ett större område ner än vad som är vanligt vilket också påverkar fler kunder och verksamheter.

Elnätsbolagen får, efter uppmaning från Svenska kraftnät, efter en stund uppmaningen att kontrollerat och långsamt börja koppla på användarna igen. Det sker enligt en redan tidigare framtagen prioriteringslista, Styrel, där kommuner, myndigheter och andra fått säga sitt om vilka samhällsviktiga verksamheter som bör prioriteras först. Det är alltså ingen idé att försöka kontakta sitt elbolag för att få förtur eller ens information om när man själv får sin el tillbaka eftersom det inte går att påverka. Det gäller bara att avvakta och inhämta information från de kanaler som finns där man bor. Sveriges Radio P4 är den informationskanal som främst används vid situationer som denna.

När elen kopplas på sker detta område för område och man försöker även att rotera in användarna så att ingen kund ska sitta för länge utan el. Det betyder att en kund som fått el kan bli av med den igen efter en tid för att andra kunder ska kunna kopplas på och få tillgång till el.

varme002.jpg

Vad kan du göra?

När elen ska tillbaka är det extra viktigt att undvika att man får nya toppar då alltför många använder för mycket el samtidigt. Därför är det viktigt att alla solidariskt använder så lite el som möjligt när den kommer tillbaka. Gärna även dra ner på inomhustemperaturen några extra grader och undvika att använda utrustning som drar mycket el.

Svenska kraftnät räknar med att vi i Sverige i vinter har cirka 30 timmar då vi varken är självförsörjande på el eller kan räkna med att importera från andra länder. För att då undvika en frånkoppling är det extra viktigt att vi alla sparar så mycket vi kan på den el som finns och lägger om vår förbrukning. En del av det är vi tvungna till på grund av de skyhöga elpriserna, men vi måste alltså även solidariskt spara för att faktiskt klara elförsörjningen i landet.

Har du frågor om effektbrist och manuell frånkoppling tveka inte att slå oss en signal!