varme001.jpg

När elen inte räcker

Ett strömavbrott kan bero på att elen helt enkelt inte räcker till, detta kallas för effektbrist. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Men vad händer då?

Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el. När detta händer kan elen behöva stängas av i vissa områden.

Vad händer egentligen när elen tar slut? 

När elen inte räcker till kan Svenska kraftnät, Sveriges elberedskapsmyndighet, beordra företagen som äger regionnäten att koppla från el i vissa områden. I Halmstad ägs regionnäten av Eon. När detta händer berörs naturligtvis även de olika lokala elnäten, det vill säga vårt. Om effektbristen bedöms bli varaktig, över flera timmar, använder man en så kallad roterande frånkoppling. Strömmen bryts då i ett visst område under en begränsad tid för att senare kopplas på igen och då brytas i ett annat område istället.

Vad ska du göra?

Om elen tar slut får du information via Sveriges Radio P4, men det är långt ifrån säkert att du hinner höra det innan det sker. Varslet som ursprungligen kommer från Svenska kraftnät kan komma så sent som 15 minuter innan frånkoppling sker. Varningar kommer troligen att sändas i förväg i media med vädjan till medborgarna om att frivilligt dra ned elförbrukningen. Detta kan förhindra en frånkoppling, men är alltså ingen garanti. Att ha en batteridriven radio är det viktigaste att förbereda eftersom det är den huvudsakliga informationskanalen.

Har du frågor om effektbrist tveka inte att slå oss en signal!