BA2_9982-1_HEM.jpg

Priser

Vi på HEM vill inte att produkter och tjänster som verkar för miljöns bästa ska kosta onödigt mycket. Istället vill vi hålla våra kunder nöjda och tillsammans verka för en ökad omtanke om vår miljö.

Prisuppgifter för våra avfallstjänster och produkter hittar du hos vår försäljningsavdelning.

Vi hjälper dig!

Mottagningsavgifter

Vid våra anläggningar för mottagning av avfall, avsedda för företag och verksamheter, förekommer specifika mottagningsavgifter beroende på vilken typ av avfall du ska lämna.

För priser och mer info kontakta kundservice.