IMG_8185.JPG

Fastighetsnära insamling

Genom att erbjuda dina kunder fastighetsnära insamling, en service som innebär att dina hyresgäster kan sortera soporna på plats vid fastigheten, sparar du både tid och pengar. Det är högre avgifter på att lämna avfall till förbränning än till återvinning. Dessutom sparar du på vår miljö!

Unik lösning för er fastighet

I en och samma fastighet kan det finnas många olika verksamheter och soporna blir därefter. Av just denna anledning är vi noga med att utforma fastighetsnära insamlingslösningar utefter er och era behov. Vi har lösningar för alla typer av verksamheter och tar hand om avfallet på bästa sätt. Planerar ni exempelvis ett miljörum? Då hjälper vi gärna dig att hitta den bästa lösningen för er.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Den absolut största vinsten med att erbjuda dina boende fastighetsnära insamling är miljövinsten. Genom att göra det så enkelt som möjligt att göra miljömedvetna val är du och skapar ett hållbart Halmstad. Vi hjälper våra kunder att skapa tydliga miljö- och källsorteringsrum som gör det lätt att göra rätt. 

Vill du veta mer om våra avfallstjänster?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativen för er!