BA2_0162-1_HEM.jpg

Inför ditt besök

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till våra återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och ha ett registrerat företagskort. Företag kan lämna samma avfall som privatpersoner, med undantag för farligt avfall.

Vad gäller för mig som fastighetsägare?

Avfall som kommer från hushållen i fastigheten eller uppkommit i skötseln av fastigheten får lämnas av hyresgästerna själva. Detta kräver inte ett företagskort.

När du som fastighetsägare själv lämnar avfall från hyresgästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och då måste du lösa ett företagskort. Anlitar du en entreprenör gäller samma regler.

BA2_0071-1_HEM.jpg

Företagskort på återvinningscentraler

För att du ska kunna besöka våra återvinningscentraler i tjänsten behöver du och ditt företag ett företagskort. Ansökan om detta gör du enkelt via vårt webbformulär.
BYLARS_HEM20171027_Personal_Varumarkeshandbok_Saljare_0003.jpg

Företagsservice

Vi vet att dina kunder ställer höga krav på ditt företags miljöprofil och hållbarhetsarbete. Låt oss därför inventera behovet på ditt företag och ge förslag på en miljöriktig avfallshantering.