BA2_0162-1_HEM.jpg

Inför ditt besök för dig som är företagare

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till våra återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och ha ett registrerat företagskort. Företag kan lämna samma avfall som privatpersoner, med undantag för farligt avfall.

Vad gäller för mig som fastighetsägare?

Avfall som kommer från hushållen i fastigheten eller uppkommit i skötseln av fastigheten får lämnas av hyresgästerna själva. Detta kräver inte ett företagskort.

När du som fastighetsägare själv lämnar avfall från hyresgästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och du behöver ett företagskort. Anlitar du en entreprenör gäller samma regler.

Vad kostar det?

Ett besök på vår återvinningscentral kostar:

200 kr exkl moms/besök 
Gamla_datorer.jpg

Nya regler för att lämna elavfall

Från 1 november 2020 krävs det att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall på återvinningscentralen (ÅVC). Du skapar ett avlämnarintyg för ditt avfall på El-Kretsens webbplats och har det mailet som du får i retur tillgängligt att visa vid ditt besök hos oss. 

Varför inför vi det här? På grund av nya regler i Avfallsförordningen som nu utökats med en mer omfattande rapporteringsskyldighet för verksamheter.