Ersättning vid strömavbrott

Vi arbetar för att ni ska ha tillgång till den el som ni behöver - varje timme av varje dygn. Och vi har därför ständig beredskap. Men ibland uppstår ändå avbrott. Då kan du som företagare ha rätt till ersättning eller skadestånd.  

Rätt till avbrottsersättning 

När ni haft ett strömavbrott som varat minst tolv timmar i sträck har ni normalt sett rätt till ersättning. Avbrottsersättning ska betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från det att vi som elnätsföretag fått kännedom om själva avbrottet. Avbrottsersättningen betalas till er utan att ni behöver anmäla avbrottet till oss. Om ni mot förmodan inte får någon ersättning men tycker att ni borde ha det så måste ni göra anspråk på detta inom 2 år från det att avbrottet upphörde.

Hur mycket ni får i ersättning beror på avbrottets längd och er beräknade årliga elnätskostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1 200 kr.

Rätt till skadestånd

Om ni som företag tycker att vi som elnätsföretag har handlat vårdslöst i samband med ett strömavbrott kan ni vara berättigade skadestånd oavsett längden på strömavbrottet. Mer information finns i skadeståndslagens (1972:207) regler.

Informationen på denna sida är från HEM Nät AB - ditt lokala elnätsföretag i ständig beredskap.