Gravmaskin.jpg

Ledningsvisning

Att märka upp var ledningar under jord befinner sig gör vi för att kablarna inte ska riskera att grävas av.

Vid grävnings- och schaktarbeten finns det saker att tänka på för att undvika obehagliga överraskningar för både oss på HEM Nät och er som entreprenör. All denna information hittar du i vår grävanvisning ».

Beställning av ledningsvisning gör du via ledningskollen.se, en gratis webbtjänst där du enkelt får reda på var ledningar och annan infrastruktur finns. 

Så går det till

När ledningsmärkningen sker förväntar vi oss att beställare eller utsett ombud befinner sig på plats för att ta del av ledningskartor samt information från vår personal. Innan det får maskinschaktning inte utföras i ledningarnas närhet. Om skada ändå uppstår ska felanmälan göras. Detsamma gäller om ledning inte påträffas inom markerat område eller om ledning påträffas i annat läge än vad som markerats. Beställaren eller utsett ombud godkänner i samband med utsättningen att denne tagit del av informationen, samt förbinder sig att följa anvisningarna.

BYLARS_HEM20171025_Personal_Varumarkeshandbok_Tekniker_Nick_Robarth_0001.jpg

Felanmälan eller felmarkerade ledningar?

Har du stött på någon av dessa problem kontaktar du vår kundservice, så hjälper vi dig!