Teckna fast elpris

Ger trygghet och förutsägbarhet

För verksamheter som förbrukar mindre 300 000 kWh och värdesätter att förutsägbart kunna budgetera kommande elkostnader i detalj. 

Vad innebär fast elpris?

Att teckna ett elavtal med fast pris innebär att kostnaden för den el du använder inte förändras under perioden för avtalet. Det ger verksamheter som värdesätter trygghet möjligheten att kunna budgetera sina kommande elkostnader i detalj. Fast pris är bra för verksamheter med en ungefärlig elförbrukning upp till 300 000 kWh och med en önskan om förutsägbara elkostnader.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den el som använts under den period som fakturan gäller. Med fast elpris betalar man samma pris per kWh varje månad och påverkas inte av eventuella svängningar på elbörsen.

Energiavgiften består också av det som kallas ursprungsgaranti, vilket innebär att vi köper in el av 100% förnybara energikällor (vatten, vind, sol och biomassa) motsvarande det som våra kunder förväntas förbruka. I energiavgiften ingår också kostnader för elcertfikat och myndighetsavgifter.

Årsavgift

Det rörliga elpriset har en fast årsavgift på 312 kronor för anläggning <10 000 kWh annars 0 kr.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss