Teckna förvaltad elfond

Stabilt elpris över tid

För verksamheter som förbrukar över 100 000 kWh eller mer och vill ha ett stabilt elpris över tid. Förvaltad elfond ger tid över till annat än att fundera på beslut kopplade till framtida elavtal.

Vad innebär förvaltad elfond? 

Förvaltad elfond finns för verksamheter som vill ha ett stabilt elpris över tid och därmed inte behöva fundera på beslut kopplade till framtida elavtal. Produkten passar för verksamheter som förbrukar över 100 000 kWh och värdesätter förutsägbarhet och låg risk vad gäller variation på elpriset. Verksamheten betalar ingen premie för volym- och profilrisk utan den verkliga kostnaden fördelas proportionerligt. Förvaltad elfond erbjuds med 3 års bindningstid. Avtal förlängs varje årsskifte med 1 år om avtal inte sägs upp.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den el som använts under den period som fakturan gäller. Med förvaltad elfond räknas priset ut i efterhand och motsvarar HEM:s inköpskostnader för månaden.

Energiavgiften består också av det som kallas ursprungsgaranti, vilket innebär att vi köper in el av 100% förnybara energikällor (vatten, vind, sol och biomassa) motsvarande det som våra kunder förväntas förbruka. I energiavgiften ingår också kostnader för elcertfikat och myndighetsavgifter.

Påslag

100% transparent, enligt överenskommelse.

Årsavgift

Det rörliga elpriset har en fast årsavgift på 312 kronor för anläggning <10 000 kWh annars 0 kr.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss