Teckna kombiavtal

Kundunikt och flexibelt

För verksamheter som förbrukar mycket el - 300 000 kWh eller mer. Kombiavtalet är kundunikt och flexibelt vad gäller fördelning mellan fasta och rörliga volymer. Du bestämmer fördelningen. 

Vad innebär ett kombiavtal? 

Ett kombiavtal består av två delar. En rörlig del och en fast del med individuell prissättning. Hur stor del som ska prissäkras bestämmer du. Med ett kombiavtal kan du ha 100% flexibilitet i fördelningen mellan säkrade och rörliga volymer. Kombiavtal passar verksamheter som förbrukar mycket el >300 000 kWh, uppskattar möjligheten till riskminimering och trygghet anpassad efter egna unika behov.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den el som använts under den period som fakturan gäller. Med kombiavtal är energiavgiften en kombination av rörligt och fast pris med individuell prissättning.

Energiavgiften består också av det som kallas ursprungsgaranti, vilket innebär att vi köper in el av 100% förnybara energikällor (vatten, vind, sol och biomassa) motsvarande det som våra kunder förväntas förbruka. I energiavgiften ingår också kostnader för elcertfikat och myndighetsavgifter.

Påslag

100% transparent, enligt överenskommelse.

Årsavgift

Det rörliga elpriset har en fast årsavgift på 312 kronor för anläggning <10 000 kWh annars 0 kr.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss