Teckna rörligt elpris

Följer elmarknadens upp- och nedgång

För verksamheter där elprisets påverkan på produkten/tjänsten är liten och det därmed inte finns något behov av att budgetera elkostnader. När spotpriset på elbörsen förändras följer det rörliga priset med, vilket innebär att priset både kan gå upp och ner från månad till månad.

 

Vad innebär rörligt elpris? 

Att ha ett rörligt elavtal innebär att kostnaden för den el du använder förändras och följer elmarknadens både upp- och nedgångar. Rörligt elpris passar bra för verksamheter där elprisets påverkan på företagets produkt eller tjänst är liten. Eller verksamheter där det inte finns något behov av att mer detaljerat budgetera för elkostnader. Rörligt elpris kan vara aktuellt för såväl den lilla elförbrukande verksamheten som den med betydligt större elåtgång. För mätare med månadsavräkning sker prissättning enligt volymvägt månadsmedelspotpris och för mätare med timavräkning. sker prissättning enligt timspot.

Energiavgift

Energiavgiften är kostnaden för den el som använts under den period som fakturan gäller. Med rörligt elpris följer elpriset per kWh elmarknadens svängningar på elbörsen.

Energiavgiften består också av det som kallas ursprungsgaranti, vilket innebär att vi köper in el av 100% förnybara energikällor (vatten, vind, sol och biomassa) motsvarande det som våra kunder förväntas förbruka. I energiavgiften ingår också kostnader för elcertfikat och myndighetsavgifter. 

Påslag

100% transparent, enligt överenskommelse.

Årsavgift

Det rörliga elpriset har en fast årsavgift på 312 kronor för anläggning <10 000 kWh annars 0 kr.

Vi hjälper dig

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!

Lämna dina uppgifter   Kontakta oss