Avtal och priser

Fjärrvärme är en hållbar uppvärmningsform både vad gäller miljö och plånbok. Vi håller stabila priser och du slipper överraskningar. Vår prismodell för fjärrvärme består av två delar: en energidel och en effektdel.

Effektdel

Avser hur mycket värme och varmvatten fastigheten behöver som mest under en kall dag. Detta pris baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober–30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år. Effektpriset är 420 kr/kW. 

Energidel

Avser fastighetens förbrukning, det vill säga antal kilowattimmar som går åt. Priset speglar våra produktionskostnader och är därför olika under året.

Period
Pris

Vinter (jan-mar, dec)

69 öre/kWh

Vår/höst (apr, maj, okt, nov)

33 öre/kWh

Sommar (jun-sep)

22 öre/kWh