Uppdatering av prismodell

År 2022 gjordes en uppdatering av vår prismodell. Anledningen till justeringen är att vår tidigare modell haft svårt att hantera extremt milda vintrar likt 2019/2020. För att komma till bukt med detta och för att ni som fjärrvärmekunder ska känna en ökad trygghet när det kommer till er värmekostnad har vi ändrat beräkningen för vår prismodell. Det vi har gjort rent teoretiskt är att vi sänkt temperaturen där effekten bestäms från -16 till -8 vilket kommer ge en stabil kostnadsutveckling över tid.

Priser 2024

Period
Pris

Vinter (jan-mar, dec)

75,25 öre/kWh

Vår/höst (apr, maj, okt, nov)

35 öre/kWh

Sommar (jun-sep)

22 öre/kWh

Priser 2023

Period
Pris

Vinter (jan-mar, dec)

72 öre/kWh

Vår/höst (apr, maj, okt, nov)

35 öre/kWh

Sommar (jun-sep)

22 öre/kWh

Effektpriset är 650 kr/kW. 

 

Vår prismodell för fjärrvärme består av två delar: en energidel och en effektdel.

Effektdelen avser hur mycket värme och varmvatten fastigheten behöver som mest under en kall dag. Detta pris baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober–30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år. Effektpriset är 650 kr/kW. 

Energidel: Avser fastighetens förbrukning, det vill säga antal kilowattimmar som går åt. Priset speglar våra produktionskostnader och är därför olika under året. Samtliga priser är exkl. moms.