Avtal och priser 2021

Fjärrvärme är en hållbar uppvärmningsform både vad gäller miljö och plånbok. Vi håller stabila priser och du slipper överraskningar. Vår prismodell för fjärrvärme består av två delar: en energidel och en effektdel.

Effektdel

Avser hur mycket värme och varmvatten fastigheten behöver som mest under en kall dag. Detta pris baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha i vår anläggning för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober–30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år. Effektpriset är 430 kr/kW. 

Energidel

Avser fastighetens förbrukning, det vill säga antal kilowattimmar som går åt. Priset speglar våra produktionskostnader och är därför olika under året. Samtliga priser är exkl. moms.

Period
Pris

Vinter (jan-mar, dec)

70 öre/kWh

Vår/höst (apr, maj, okt, nov)

34 öre/kWh

Sommar (jun-sep)

22 öre/kWh