privat2.jpg

Fjärrkontrollen - för flerfamiljshus

Vill du jämföra fjärrvärmekostnaden i ditt flerfamiljshus med andra uppvärmningsformer? Då har vi en enkelt lösning, verktyget Fjärrkontrollen.

Hus_Sverige.jpg

Jämför er fjärrvärmekostnad

Fjärrkontrollen jämför kostnaden för fjärrvärme, värmepump och pellets i enfamiljs- och flerfamiljshus. Verktyget tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för din fastighet, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på nuvarande fjärrvärmeprismodell. Fjärrkontrollen hittar du hos PROFU.
BYLARS_HEM20171027_Personal_Varumarkeshandbok_Saljare_0003.jpg

Intresserad av att koppla på fjärrvärme?

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram ett kostnadsförslag!