privat2.jpg

Fjärrkontrollen - för flerfamiljshus

Vill du jämföra fjärrvärmekostnaden i ditt flerfamiljshus med andra uppvärmningsformer? Då har vi en enkelt lösning, verktyget Fjärrkontrollen.

 

Jämför er fjärrvärmekostnad

Fjärrkontrollen jämför kostnaden för fjärrvärme, värmepump och pellets i enfamiljs- och flerfamiljshus och har tagits fram av PROFU. Verktyget tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en så rättvis jämförelse som möjligt. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för din fastighet, såsom energi- och effektbehov. Alla fjärrvärmepriser i fjärrkontrollen är baserade på nuvarande fjärrvärmeprismodell.