Prisdialogen

Vi är med i Prisdialogen som är ett branschsamarbete för prövning av prisändringar på fjärrvärme. Prisdialogen ger dig som kund en möjlighet att vara med i diskussionen kring priset via din intresseorganisation.

Var med och påverka priset!

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Prisdialogen har utformats för dig som företagskund och innebär att vi tillsammans diskuterar och har en dialog vid prisändring på fjärrvärme för att du som kund ska få större insyn och möjlighet att påverka prissättningen av fjärrvärme.

Du kan läsa mer om hur detta fungerar på Prisdialogen.se

Har du frågor?

Vi arbetar aktivt med prisdialogen och svarar gärna på dina frågor!