Bil_2.jpg

På väg mot en grönare framtid

Idag erbjuder vi våra medarbetare flera olika miljösmarta och hållbara alternativ att använda sig av. Här berättar Johan Thornbratt, vår fordonssamordnare, om vägen till målet – 100% miljöbilar.

På HEM har vi kört grönt sedan 2016 då vi såg till att byta ut våra tunga fordon, som exempelvis sopbilarna, så att de iställets körs på biobränsle som HVO och biogas. Vår övriga fordonspark, exempelvis teknikerbilar och vår interna bilpool, köper vi endast in nya fordon som drivs på el och biogas, berättar Johan Thornbratt.

Johan_1.jpg

Vi arbetar för att vår fordonspark ska vara så miljösmart och grön som möjligt. 75 procent av våra lättare bilar är nu miljö- eller supermiljöbilar. Sedan kommer vi successivt byta ut resterande 25 procent med miljösmart alternativ.

Johan ThornbrattFordonssamordnare, HEM

Miljösmarta alternativ för våra medarbetare

Alla medarbetare kan idag låna en bil från HEM:s interna bilpool vid möten, både för kortare sträckor inom Halmstad och vid längre körsträckor. 

- Idag är 100% av bilarna i vår bilpool miljöbilar. Hälften är klassificerade som supermiljöbilar och resterande andel är miljöbilar, berättar Johan.

Men våra medarbetare har möjlighet till fler gröna alternativ, både tillgång till laddstolpar utanför kontoren, för att ladda sin egen elbil under kontorstid, och med reducerat medlemskap i Elbilspoolen. Medarbetare som använder laddstolparna får betala 100 kr som dras av lönen. Elbilspoolen, som ligger vid Resecentrum i Halmstad, är till för allmänheten att nyttja och har tre bokningsbara elbilar och fyra elcyklar.  

Även besökare kan passa på att ladda sin elbil vid våra kontor på Flygstaden och Villmanstrand. Utöver våra egna laddstolpar har vi tillsammans med Halmstad kommun möjliggjort att alla invånare i Halmstad kan nyttja en av alla de 67 publika laddstationer som finns placerade runtom i Halmstad. Exempelvis vid Halmstad Arena och vid tennishallen vid Karl XI:s väg. 

Vi ligger i framkant

Johan, som tidigare arbetat med liknande frågor på bland annat Migrationsverket, har i HEM:s plan för de kommande fem åren en målsättning att sträva efter att ha 100% miljöbilar i vår fordonspark. I planen ingår också att byta ut tyngre transportbilar som idag går på biobränsle till eldrivna fordon för att vara så klimatsmarta som möjligt.

- Att vi ligger så lång i framkant med både miljösfordon samt andra gröna alternativ för de som arbetar här är definitivt något som jag tycker att vi ska vara stolta över, avslutar Johan Thornbratt.