kyla4.jpg

Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen. Fjärrkylan är flexibel och kan användas till mycket. Har du behovet så har vi lösningen.

Vi arbetar hårt för att utveckla hållbara och miljöanpassade energilösningar. Fjärrkylan är flexibel i den bemärkelsen att den har många lösningar för olika problem. Vi har kunder som använder fjärrkylan till att kyla elskåp, kontorsrum, livsmedel, maskiner, serverrum och framförallt lokaler i alla tänkbara storlekar. Har du behovet så har vi lösningen.

Så funkar fjärrkyla!

Vid produktion av fjärrkyla används så stor del “spillenergi” som möjligt, dvs energi som annars hade gått spillo - exempelvis spillvärme från elproduktion. Den storskaliga produktionen är resurssnål och effektiv men tar också största tänkbara hänsyn till miljön. Fjärrkyla bidrar bland annat till mindre energianvändning, mindre klimatpåverkan och mindre buller.

Vill ni veta mer om fjärrkyla?

Vi hjälper er att hitta det bästa alternativet för er verksamhet!