kyla4.jpg

Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen. Fjärrkylan är flexibel och kan användas till mycket. Har du behovet så har vi lösningen.

Så funkar fjärrkyla!

Vid produktion av fjärrkyla används så stor del “spillenergi” som möjligt, dvs energi som annars hade gått spillo - exempelvis spillvärme från elproduktion. Den storskaliga produktionen är resurssnål och effektiv men tar också största tänkbara hänsyn till miljön. Fjärrkyla bidrar bland annat till mindre energianvändning, mindre klimatpåverkan och mindre buller.

IMG_8633.JPG

En helhetslösning

Energitjänster är vår helhetslösning när det kommer till energi- och miljölösningar. Vi skräddarsyr ett paket utefter dina behov och önskemål, alltid med hållbarhet och miljö i fokus!